Sociologi ABC

Dette er en hjemmeside, der er udarbejdet i tilknytning til bogen 'Sociologi ABC'.

På denne hjemmeside finder du:

  • Tjekspørgsmål (spørgsmål, der f.eks. kan bruges i forbindelse med elevernes forberedelse)
  • Links: Under links er der forslag til hjemmesider, avisartikler og andet, der kan bruges i tilknytning til undervisningen

Med venlig hilsen

Morten Hansen Thorndal