Ulighedens mange ansigter

Velkommen til bogens hjemmeside

Ulighed er et tema, som fylder meget i den politiske debat. Nogle ser ulighed som en barriere for, at vi kan realisere vores drømme, mens andre ser ulighed som en ganske naturlig ting, der skaber dynamik og fremdrift i samfundet. Nye politiske forslag vejes ofte nøje på ulighedens vægtskål, og partier kan vinde og tabe valg på ulighedsspørgsmålet.

'Ulighedens mange ansigter – perspektiver på social ulighed' giver en grundlæggende indføring i ulighedens mange dimensioner. På denne side kan du finde arbejdsspørgsmål og andre redskaber til at arbejde videre med bogen.