Ungdomssociologi

UNGDOMSSOCIOLOGI handler om unge i det senmoderne samfund omkring årtusindskiftet, og er beregnet for netop den ungdomsgruppe, som den beskæftiger sig med.

Ungdomssociologi er skrevet af 4 forfattere med vidt forskellige forsknings- og erfaringsmæssig baggrund. De har selvfølgelig alle været unge engang, men deres ungdom ligger en del år tilbage i en tid, hvor helt andre temaer og problemstillinger omkring ungdommen var i fokus: antiautoritært ungdomsoprør, rødstrømpebevægelse, BZ- , Next stop- og punkbevægelser osv., osv. Denne baggrund i andre tider kan selvfølgelig ikke undgå at præge deres tilgang til det at beskæftige sig med unge i dag.

Forfatternes baggrund, bogens emne og målgruppe giver tilsammen nogle udfordringer for undervisningen for såvel lærere som elever.

Vi håber, at denne hjemmeside vil være en god hjælp til, at der kan arbejdes konstruktivt med disse udfordringer. Til hvert kapitel er der knyttet arbejdsspørgsmål, forslag til diskussion og perspektiveringer samt henvisninger til materiale til at arbejde videre med særlige temaer.

Skriv til Forlaget Columbus (info@forlagetcolumbus.dk) om jeres erfaringer med brug af bogen og/eller hjemmesiden, eller hvis I har forslag til arbejdsspørgsmål, temaer, quiz, spil,links eller litteratur, som andre brugere kan have glæde af.

Denne hjemmeside er redigeret af Kjeld Mazanti Sørensen.

Køb bogen