Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 1 - Identitet og samfund under forandring


 • Redegør for forskelle på personlig og social identitet: Overvej konsekvenser hvis afstanden bliver for stor mellem de to identiteter.
 • Giv en karakteristik af det moderne samfund og beskriv reaktioner herpå.
 • Giv en karakteristik af det senmoderne samfund ved hjælp af de centrale begreber, der knytter sig hertil.
 • Hvilke dynamiske kræfter ligger der bag de samfundsmæssige forandringsprocesser?
 • Hvilke reaktionsmønstre bliver globaliseringen mødt med?
 • Hvad menes der med, at traditionen er en del af en samlende fortælling?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem aftraditionalisering og skabelse af nye traditioner?
 • Hvad er forskellen mellem store og små fortællinger?
 • Find eksempler på udlejring af sociale relationer.
 • Hvad er ontologisk sikkerhed – og hvad vil det sige at denne er afløst af ontologisk usikkerhed?
 • Karakteriser risikosamfundet. Find eksempler.
 • Forklar ved hjælp af eksempler begrebet refleksivitet.
 • Hvorfor skaber det senmoderne samfund differentiering og polarisering? Forklar med egne ord.
 • Hvad ligger der i begrebet ”identitetens datomærkning”?
 • Forklar ved hjælp af eksempler forskelle på, at mennesket er ydrestyret og indrestyret.
 • Redegør for de forskellige holdninger til globaliseringen hos Ziehe, Giddens, Sennett og Lasch.