Unge og identitet

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 7: Spanien

De spanske regioner

Undersøg hvad der af nedenstående kan udledes om de forskellige regioners betydning i Spanien. Find eventuelt supplerende oplysninger på nettet.

Tabel 1: Indbyggertal og BNP pr. indbygger i de spanske regioner

Region

 

Indbyggertal

 

Andel af den

samlede befolkning

BNP pr. indbygger

 

Økonomisk

vækst (2012)

Andalusien

8.424.102

17,9%

16.960 €

-2,2%

Aragonien

1.346.293

2,9%

25.540 €

-0,9%

Asturien

1.081.487

2,3%

21.035 €

-1,9%

Baskerlandet

2.184.606

4,6%

30.829 €

-0,7%

Cantabrien

593.121

1,3%

22.341 €

-1,5%

Castilla la Mancha

2.115.334

4,5%

17.698 €

-2,5%

Castilla Y León

2.558.463

5,4%

22.289 €

-0,9%

Catalonien

7.539.618

16,0%

27.248 €

0,0%

De Baleariske Øer

1.113.114

2,4%

24.393 €

0,1%

De Canariske Øer

2.126.769

4,5%

19.568 €

-1,5%

Extremadura

1.109.367

2,4%

15.394 €

-2,4%

Galicien

2.795.422

5,9%

20.723 €

-0,4%

La Rioja

322.955

0,7%

25.508 €

-1,0%

Madrid

6.489.680

13,8%

29.385 €

-1,5%

Murcia

1.470.069

3,1%

18.520 €

-2,2%

Navarra

642.051

1,4%

29.071 €

-1,9%

Valencia

5.117.190

10,8%

19.964 €

-1,6%

Figur 1: BNP pr. indbygger i de spanske regioner (2008)

Figur 2: Befolkningstæthed i de spanske provinser (2011)

Familiearenaen

1. Vigtige aspekter i livet

Undersøg om der er forskel på, hvad spanske og danske unge vurderer som vigtige aspekter i livet.

Lav en undersøgelse på skolen eller i klassen og sammenlign med figur 1 (s. 130). Hvad kan forklare eventuelle forskelle og ligheder?

2. Homoseksuelle ægteskaber

Undersøg hvilke holdninger/diskurser, der kommer til udtryk i debatten om homoseksuelle ægteskaber, og hvem der repræsenterer de forskellige holdninger. Find artikler på nettet.

3. Familiemønstre i Spanien og Danmark

Sammenlign Spanien og Danmark på følgende områder og forklar eventuelle forskelle og ligheder.

a)     Fødselsrate

b)     Alder for første barn

c)      Børn født uden for ægteskab

d)     Gennemsnitlig levealder

e)     Skilsmisserate

Find fx information i ”European social statistics 2013”, Eurostat (www.epp.eurostat.ec.europa.eu)

4. Spanske unges sene løsrivelsesproces

Redegør for hvorfor spanske unge flytter hjemmefra i en sen alder. Diskuter hvilke konsekvenser har det for de unge og samfundet.

Undersøg den gennemsnitlige alder for at flytte hjemmefra i forskellige europæiske lande. Er der et mønster?

5. Familien i Middelhavsmodellen

Redegør for familiens rolle i Middelhavsmodellen

Sammenlign med den rolle, som familien spiller i den danske universelle model.

Diskuter hvilke konsekvenser det har for den spanske model, at familien ændrer sig. 

Find fx information hos Danmarks Statistik (http://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2010/2010-10-29-unge-hjemmeboende.aspx)

6. Familien og krisen

Redegør ud fra artiklen ”Familien er fællesskabets modstandskraft” (Information 2012) for den spanske families funktion under den økonomiske krise. 

(http://www.information.dk/295132)

Uddannelsesarenaen

1. Uddannelse og konkurrenceevne

Diskuter hvorfor uddannelse er afgørende for Spaniens globale konkurrenceevne. Hvilken uddannelsespolitisk diskurs lægger særlig vægt på denne faktor (s. 137)?

2. PISA

Undersøg Spaniens placering i de internationale PISA-tests.

Find fx information på hjemmesiden: www.oecd.org/pisa/

3. Kampen om sproget

Redegør for begrebet ”españolizar”.

Diskuter hvilken rolle sproget spiller i det spanske uddannelsessystem. Inddrag forskellige uddannelsespolitiske diskurser (s. 137).

4. Catalansk i skolerne

Diskuter, hvilke udfordringer der kan være forbundet med at gøre catalansk til primærsprog i de catalanske skoler. Inddrag figur 5 og 6 (s. 138).

5. Offentlige og private skoler

Opstil tre hypoteser, der kan forklare forskellene mellem offentlige og private skoler i Spanien.  

6. Uddannelse og ideologi

Undersøg hvilke ideologier, der ligger bag de forskellige uddannelsespolitiske diskurser (se skema s. 137).

Fritidsarenaen

1. Ungdomskulturelle tendenser

Gør rede for de forskellige tendenser i spansk ungdomskultur, som bliver beskrevet i kapitlet.

Diskuter om de samme tendenser kan genfindes blandt danske unge.

2. Unges sociale relationer

Argumenter for eller imod følgende udsagn:

a) Perifere relationer er ikke så betydningsfulde som de nære relationer.

b) Unges brug af sociale medier gør at deres sociale relationer bliver mere overfladiske.

Inddrag relevante sociologiske teorier.

3. Drukkultur

Sammenlign vha. WHO’s rapport spanske og danske unges forbrug af alkohol, rygning og hash.

Forklar eventuelle forskelle.

www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/163857/Social-determinants-of-health-and-well-being-among-young-people.pdf (side 145, 155-157, 166-167)

4. Unge og politik

Hvad kan der ud fra nedenstående tabeller udledes om spanske unges forhold til politik?

Tabel 2: Interesse i politik (i procent)

Interesserer politik dig meget, noget, lidt eller slet ikke?

 

Total

Køn

Aldersgruppe

 

 

Mand

Kvinde

15-19 år

20-24 år

25-29 år

Meget

7,1

8,2

5,8

5,7

7,4

7,7

Nogenlunde

24,3

24,5

24,1

19,5

25,8

26,3

Lidt

39,0

38,5

39,5

38,7

41,3

37,3

Slet ikke

29,3

28,2

30,5

35,3

25,5

28,4

Ved ikke

0,2

0,3

0,1

0,5

0,0

0,2

Ikke svaret

0,1

0,3

0,0

0,5

0,0

0,2

 

 

 

 

 

 

 

Total

100

100

100

100

100

100

N=1432

N=730

N=702

N=385

N=462

N=585

Tabel 3: Holdning til politik (i procent)

Hvilken af følgende følelser vækker politik primært i dig?

 

Total

Køn

Aldersgruppe

 

 

Mand

Kvinde

15-19 år

20-24 år

25-29 år

Begejstring

3,1

3,0

3,1

4,4

2,6

2,6

Ligegyldighed

15,5

16,8

14,1

19,2

14,9

13,5

Kedsommelighed

16,0

14,9

17,1

24,2

13,9

12,3

Mistro

40,6

40,1

41,0

30,9

43,5

44,6

Irritation

11,2

11,6

10,8

9,1

11,7

12,6

Interesse

11,8

11,1

12,5

11,2

11,5

12,5

Andre følelser

0,3

0,4

0,3

0,3

0,4

0,3

Ved ikke

0,7

1,0

0,4

1,0

0,6

0,5

Ikke svaret

0,8

1,0

0,6

0,3

0,9

1,0

 

 

 

 

 

 

 

Total

100

100

100

100

100

100

N=1432

N=730

N=702

N=385

N=462

N=585

Tabel 4: Foretrukken styreform (i procent)

Hvilken af følgende sætninger er du mest enig i?

 

Total

Køn

Aldersgruppe

 

 

Mand

Kvinde

15-19 år

20-24 år

25-29 år

Demokrati er foretrukket over enhver anden styreform

73,0

72,1

73,9

66,8

74,9

75,6

I nogle tilfælde kan et autoritært styre være at foretrække frem for et demokrati

7,3

8,2

6,4

7,8

7,1

7,2

For folk som mig er det ene styre

lige så godt som det andet

13,8

13,6

14,0

16,6

13,0

12,5

Ved ikke

3,8

3,3

4,3

7,5

2,6

2,2

Ikke svaret

2,2

2,9

1,4

1,3

2,4

2,6

 

 

 

 

 

 

 

Total

100

100

100

100

100

100

N=1432

N=730

N=702

N=385

N=462

N=585

Kilde: Jóvenes, Participación y Cultura Política”, Estudio Instituto de Juventud, 2011.

5. Unge og religion

Hvad kan der ud fra tabel 3 udledes om spanske unges religiøse forhold?

Tabel 5: Religiøs tilknytning (i procent)

 

Total

Køn

Aldersgruppe

 

 

Mand

Kvinde

15-19 år

20-24 år

25-29 år

Katolsk, praktiserende

10,0

8,4

11,7

13,8

7,6

9,4

Katolsk, ikke praktiserende

46,2

46,3

46,2

44,4

47,6

46,3

Anden trosretning

7,1

5,5

8,8

4,9

8,0

7,9

Ikke troende

12,8

14,1

11,4

14,3

11,0

13,2

indifferent

8,7

9,3

8,0

9,1

8,4

8,5

Ateist

10,7

11,4

10,0

10,4

12,8

9,2

Agnostiker

3,8

4,4

3,1

2,9

4,1

4,1

Ikke svaret

0,8

0,7

0,9

0,3

0,4

1,4

 

 

 

 

 

 

 

Total

100

100

100

100

100

100

N=1432

N=730

N=702

N=385

N=462

N=585

Kilde: Jóvenes, Participación y Cultura Política”, Estudio Instituto de Juventud, 2011.