Unge og identitet

Opgaver på tværs af de forskellige lande

Komparativ metode
Man får ofte øje på det, der er særligt, ved at se på noget, der er anderledes! Hvis man systematisk sammenligner samfundsforhold forskellige steder kaldes det komparativ (sammenlignende) metode. Det bruges ofte i samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Læs mere om komparativ metode i Per Henriksen og Torben Stener Nielsen: Fold dig ud i samfundsfaglige metoder, Columbus 2011.

Familiearenaen

 • Sammenlign familieformerne i to eller flere lande. Hvad kan forklare evt. forskelle og ligheder? Hvilke konsekvenser har de for socialisationen af unge?
 • Sammenlign to lande med hensyn til, hvilke problemstillinger unge kæmper med. Er det problemer, som familien forventes at håndtere? Hvad kan forklare forskelle og ligheder?

Uddannelsesarenaen

 • Undersøg og gør ved hjælp af www.pisa.oecd.org rede for, hvad OECDs PISA-program er.
 • Undersøg to eller flere af landene i bogen: Deltager de i PISA, og hvor er de i givet fald placeret på PISAs ranglister?
 • Læs/hør dette indslag om PISA-undersøgelserne i DR P1s program Detektor:http://www.dr.dk/P1/Detektor/Udsendelser/2011/04/13105709.htm. Gør rede for den kritik af PISAs metode, der kommer til udtryk.
 • Diskuter PISA-undersøgelsernes anvendelighed
 • Diskuter, hvilken sammenhæng der er mellem PISA og de uddannelsespolitiske diskurser.
 • Sammenlign de uddannelsespolitiske diskurser i to eller flere lande. Hvilke forskelle og ligheder er der? Hvad kan forklare det?

Fritidsarenaen

 • Hvad kendetegner unges fritidsliv i to eller flere af landene? Hvor meget fylder i det hele taget fritidsarenaen i unges liv?
 • Hvilke risici er unge udsat for/udsætter de sig selv for i forskellige lande? Bekræfter eller afkræfter det teorierne om socialisation i det senmoderne fra kapitel 1 og 2?
 • Tag udgangspunkt i én af de sociologer, der præsenteres i kapital 1 og/eller 2. Er teorien lige god til at forklare unges adfærd i de forskellige lande?