Velfærdsstaten under pres, 2. udg.

Velkommen til bogens hjemmeside

På denne side kan du finde supplerende materiale til den nye udgave af Velfærdsstaten under pres.

I denne grundbog til samfundsfag på A- og B-niveau dykker forfatterne ned i fire store udfordringer for den universelle, danske velfærdstat.

  •     Hvordan skal velfærdsstaten finansieres om 10, 20 og 30 år?
  •     Hvilke konsekvenser har borgernes forventninger for den universelle velfærdstanke?
  •     Hvordan påvirker den danske deltagelse i EU velfærdsstatens indretning?
  •     Hvilke udfordringer skaber den øgede globalisering for den danske velfærd?

Bogen præsenterer den danske velfærdsstat og dens udfordringer på en måde, der klæder den kommende generation af meningsdannere fagligt på til at kunne forstå, forholde sig til og fortsætte den nødvendige debat om velfærdsstatens fremtidige indretning.

I denne 2. udgave er der blandt andet tilføjet seneste nye empiri om velfærdsstaten, kapitlet "Konkurrencestaten - velfærdsstatens arvtager?" samt et øget fokus de teknologiske muligheder for at løse velfærdsstatens udfordringer.

I bogens afsluttende kapitel præsenteres en række løsninger på udfordringerne.

Om forfatterne

Oliver Boserup Skov (f. 1971)

  • Lektor ved Munkensdam Gymnasium i samfundsfag. Har været tilknyttet som underviser på fagdidaktisk kursus i samfundsfag og er mangeårig skriftlig censor ved studentereksamen og SRP og fungerende tilsynsførende. Har bl.a. udgivet ”B-bogen”, ”Netværkssamfundet” og ”Hooligan” til anvendelse i samfundsfag.

Victor Bjørnstrup (f. 1989)

  • Cand.scient.pol. fra Københavns Universitet. Har journalistisk tillægsuddannelse fra Danmarks Medie & Journalisthøjskole. Har udgivet bøgerne ”Stress – en konsekvens af senmoderniteten?” og ”Netværkssamfundet”

Tobias Matthiesen (f. 1989)

  • Cand.comm. Tidligere journalist på Dagbladet Børsen. Har udgivet bøgerne ”Stress – en konsekvens af senmoderniteten?” og ”Netværkssamfundet”.

Sammen har de tre også skrevet bogen "Samf på B".