Velfærdsstaten under pres

Åbn undermenuer...

Kapitel 6: Hvordan kan velfærdsstatens udfordringer imødegås?

 1. Redegør for sondringen mellem finansieringsrollen og producentrollen?

6.1 Finansieringsrollen

 1. Definer brugerbetaling, og find mindst ét eksempel på en ydelse i velfærdsstaten, hvor der er indført brugerbetaling
 2. Diskutér fordele og ulemper ved brugerbetaling og lav et skema, hvori disse opstilles over for hinanden.
 3. Med afsæt i uddraget fra artiklen ”De studerende kan lige så godt vænne sig til brugerbetaling”, diskutér argumenter for og imod at indføre brugerbetaling på uddannelse.
 4. Hvad viser Tabel 3 om danskernes holdning til privatisering af velfærdsopgaver?
 5. Hvad er argumentet for at satse på brugeropdragelse frem for brugerbetaling?
 6. Hvorfor vil det styrke de offentlige finanser at øge arbejdsudbuddet?
 7. Lav en artikelsøgning på mediedækningen af debatten om ”Tilbagetrækningsreformen”. Hvad er argumenterne for og imod reformen?
 8. Hvilke muligheder har mennesker af ikke-europæisk nationalitet for at bosætte sige i Danmark og arbejde?
 9. Hvorfor hæmmer personlig indkomstskat og selskabsskat økonomisk vækst?
 10. Redegør for arbejdsudbudselasticiteten og forklar, hvorfor netop størrelsen af denne elasticitet er afgørende for, om det er økonomisk rationelt at lette skatten på arbejde.
 11. Hvorfor argumenterer økonomer for at hæve skatten på immobile skatteobjekter?
 12. Undersøg hovedkonklusionerne om skat i Velfærdskommissionen og Produktivitetskommissionens endelige rapporter, og gør kort rede for anbefalingerne.
 13. Redegør for forsikringsmodellen og diskuter ydelser i velfærdsstaten, som man kunne indføre en privat forsikringsmodel på.

6.2 Producentrollen

 1. Definer begrebet udlicitering, og find mindst ét eksempel på en opgave i velfærdsstaten, som er blevet udliciteret.
 2. Lav et skema med argumenter for og imod udlicitering, og diskuter hvilke der bør veje tungest.
 3. Redegør for begrebet privatisering, og find mindst ét eksempel på en offentlige virksomhed, som er blevet privatiseret.
 4. Lav et skema med argumenter for og imod privatisering, og diskuter hvilke der bør veje tungest.
 5. Redegør for forskellen mellem allokering- og fordelingspolitik.
 6. Hvad er de tre største områder for frivilligt arbejde?
 7. Hvad menes der med, at der er ved at ske et moralsk-etisk paradigmeskift?
 8. Diskuter hvordan velfærdsværnepligt i praksis kunne implementeres i Danmark.
 9. Hvad viser figur 6.9?
 10. Hvilke forklaringer kan der være på, at vi danskere ikke bruger mere tid på frivilligt arbejde?
 11. Definer begreberne selvbetjening, mestring og samskabelse.
 12. Diskuter argumenter for og imod, at civilsamfundet overtager en større del af opgaverne i velfærdsstaten.

6.3 Metode: Hvordan måler man social nytteværdi?

 1. Forklar hvad der menes med en SROI-analyse
 2. På hvilke to måder kan man anvende en SROI-analyse?
 3. Redegør for SROI-analysens fem faser.
 4. Forestil dig, at en kommune ønsker at lave en SROI-analyse af effekten af et initiativ, hvor tidligere bandemedlemmer har været sendt ud på gaden for at mindske bandekriminaliteten blandt unge i et nabolag. Hvem er interessenterne?
 5. Analyser interessenternes interesser, og hvilken virkning denne indsats kan forventes at have haft for interessenterne. Opsummér det i et theory of change-skema med input, output og outcome  (se tabel 6.12)
 6. Diskutér på hvilke måder, kommunen kan undersøge, om effekten over for de unge bandemedlemmer har haft den ønskede effekt.
 7. Definér den isolerede effekt, 0-scenariet og 1-scenariet.
 8. Hvilke forhold skal man være opmærksom på i ovenstående eksempel i forhold til 0-scenariet?
 9. Gør rede for forskellen mellem korrelation og kausalitet.
 10. Diskuter, hvad SROI-analysen kan, og hvad den ikke kan.

6.4 Konkurrencestaten – den nye velfærdsstatstype?

 1. Redegør for det grundlæggende rationale i konkurrencestaten.
 2. Forklar figur 6.16 og find konkrete eksempler i udviklingen af velfærdssamfundet, der understøtter konkurrencestatens karakteristika (se figur 6.16).
 3. Hvad menes der med, at metaforen for velfærd ikke længere er sikkerhedsnettet, men human ressource development?
 4. Diskuter styrker og svagheder ved konkurrencestaten
 5. Undersøg om folketingspartierne har forholdt sig til ideen om konkurrencestaten, og gør kort rede for partiernes holdning til konkurrencestaten.