Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Velkommen til hjemmesiden.

4. udgave af 'Erhvervsøkonomi i videnssamfundet' er helt igennem omstruktureret, gennemskrevet og ajourført. En væsentlig grund til at forandre bogen så gennemgribende er det nye fagbilag for de gymnasiale uddannelser fra 2005.

Bogen er med andre ord skrevet med særligt henblik på valgfaget erhvervsøkonomi i alle de gymnasiale uddannelser, men vil også kunne finde anvendelse i mange andre sammenhænge. Den giver en bred indføring i erhvervsøkonomi med det sigte at give læseren et tilstrækkeligt kendskab til teori, begreber, modeller og tankegange for at kunne analysere erhvervsøkonomiske problemstillinger.

God fornøjelse