Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 1

  • Opgave 1: Eksemplificering af model

1. Find på et eksempel fra virkeligheden eller fantasien på en idé bag en virksomhed og en tilsvarende økonomisk drivkraft.

2. Forestil jer at ideen resulterer i en virksomhed: Hvilket image ønsker I at produktet skal have hos kunderne?

3. Hvordan skal produktet markedsføres, fx med hensyn til reklame og pris, og hvor og hvordan skal det sælges?

4. Hvordan kan rammevilkårene tænkes at påvirke virksomheden?

5. Giv et eksempel på et mål som virksomheden kan have i forhold til markedet (konkurrenter og kunder).

6. Og opstil en tilsvarende strategi eller plan for hvordan målet nås!

  • Opgave 2: Interessentanalyse

1. Tegn et koordinatsystem hvor X-aksen udtrykker hvor stærke interesser interessenten har i virksomheden og y-aksen hvor stor indflydelse interessenten har. Placer herefter de forskellige typer interessenter i forhold til hinanden: Ejere, ledelse, ansatte, kunder, leverandører, kreditorer og evt. andre.

2. Tag en konkret virksomhed eller organisation I kender godt, og identificer forskellige interessegrupper, og diskuter hvordan de kan indplaceres i diagrammet.

3. Hvad kan en virksomhed eller en organisation bruge sådan en indplacering til?

  • Opgave 3: Kompetencer og jobannoncer

1. Undersøg et antal jobannoncer m.h.p. hvilke typer kernekompetencer der efterspørges (se tekstboks s. 21).

2. Vurder herefter hvorfor det samlede mønster med hensyn til kompetencer ser ud som det gør.