Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 2

  • Opgave 4: Idégrundlag og interessenter, mål og strategi

1. Gå ind på en virksomheds hjemmeside og forsøg at finde virksomhedens idégrundlag/forretningsidé.
2. Vurder hvordan idégrundlaget hænger sammen med bestemte behov og forhold i samfundet?
3. Beskriv virksomhedens interessenter med henblik på hvilke interesser de har i virksomheden og sorter dem i forhold til deres vigtighed for virksomheden.
4. Giv et forslag til et par mål virksomheden kunne tænkes at have.
5. Giv på denne baggrund et bud på en passende strategi som virksomheden kunne vælge.

  • Opgave 5: Om iværksættere

1. Find nogle eksempler på virksomheder der er startet af forskellige typer iværksættere.
2. Gennemgå de forskellige iværksættertyper fra en ende af og vurder om der bliver hhv. færre eller flere af de forskellige typer i de kommende år! Begrund jeres bud!
3. Nævn en række forhold som efter jeres mening taler hhv. for og imod at starte egen virksomhed i Danmark i dag.

  • Opgave 6: Virksomhedsudvikling

1. Beregn med udgangspunkt i tabel 2 side 59 den gennemsnitlige beskæftigelse, den gennemsnitlige omsætning og den gennemsnitlige eksport pr. virksomhed for de forskellige typer virksomheder i hhv. 2001 og 2003.
2. Karakteriser de forskellige virksomhedsformer på baggrund af tabellens tal og jeres udregninger.
3. Diskuter hvad det er for en udvikling der afspejles i tallene når man ser på tendenserne fra 2001 til 2003.