Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 4

 • Opgave 16: Adizes model anvendt på en projektgruppe

Organisationsforskeren Adizes deler ledere op efter de egenskaber de ideelt set burde have. I figur 31, s. 146 kaldes den ideelle ledertype lærebogslederen. Denne leder, som næppe forekommer i virkeligheden, skal samtidig være administrator, producent, entreprenør og integrator. Blandt reelt forekommende ledertyper vil der normalt være en forskellig vægtning af egenskaber, sådan at lederen både har sine stærke og svage sider.

1. Tag udgangspunkt i en gruppe I har arbejdet i og forsøg at anvende Adizes begreber om ledertyper på gruppemedlemmerne.
2. Er modellen god til at beskrive de sociale relationer i gruppen?
3. Kan man sige noget generelt om hvilke sammensætninger af typer i en gruppe der giver bedre processer og resultater end andre?

 • Opgave 17: Mintzbergs organisationsformer

Vurder hvilke organisationsformer, jf. figur 47, s. 169 der passer bedst til følgende typer virksomheder:

 • Et cykelværksted med 3 ansatte.
 • En skole med 80 ansatte, heraf 70 lærere.
 • Et bryggeri med 1.000 ansatte.
 • En tegnestue med 10 ansatte.
 • En multinational elektronikkoncern med 20.000 ansatte i 20 forskellige lande.
 • Opgave 18: Organisationskultur

Hvilke organisationskulturer, figur 44, s. 160 vil du forvente på følgende typer virksomheder (begrund hvorfor):

 • En skole.
 • En samlebåndsfabrik.
 • Et ministerium.
 • En tegnestue.
 • Et autoværksted.
 • Opgave 19: Profiltegning af en virksomhed

Forsøg at tegne profilen af en eller flere virksomheder som I kender godt eller får præsenteret i en tekst.

1. Hver af de 6 dimensioner på side 168-169 i afsnit 20.b kan illustreres ved hjælp af et linjestykke, hvor yderpunkterne i første dimension er henholdsvis procesorienteret og produkt orienteret, i anden dimension henholdsvis medarbejderorienteret og opgaveorienteret og så videre.
2.
Sæt herefter krydser på de seks linjer.
3. De seks krydser viser tilsammen ét billede af virksomhedens profil.
4. Vurder hvorvidt dimensionerne hænger sammen.
5. Kan man genkende virksomheden bag profilen?

 • Opgave 20: Personalepolitik

1. Giv et eksempel på en personalepolitik aftalt i virksomhedens samarbejdsudvalg på et bestemt, afgrænset område.
2. Vurder hvilke interesser og mål forskellige parter kan tænkes at have i forhold til en sådan personalepolitisk aftale.
3. Vurder hvilke konsekvenser en sådan aftale kan tænkes at have for virksomheden.