Erhvervsøkonomi i videnssamfundet

Åbn undermenuer...

Opgaver til del 5

  • Opgave 21: Om betydningen af design

1. Find eksempler på produkter og markeder eller segmenter hvor design spiller en afgørende rolle for efterspørgslen.
2.
Vurder hvilke konsekvenser det kan have for en virksomhed at den prioriterer produkternes design højt.

  • Opgave 22: Virksomheders produktlivsforløb

1. Forestil jer en bestemt vares livsforløb og skitsér kurverne for hhv. omsætning og profit (se figur 55 på side 188).
2. Hvor forventer I at kurverne for hhv. omsætning og profit topper? Begrund jeres bud.

  • Opgave 23: Brands og markedskort

1. Find fem mærkevarer, som I kender godt, og gennemfør en undersøgelse ved hjælp af markedskort for at afdække en gruppes erfaringer og vurderinger af de pågældende mærkevarer (se side 188 og 197).
2. Vurder resultatet af undersøgelsen, og vurder hvor stærke brands der er tale om.
3. Hvilke virksomheder står bag de pågældende mærkevarer?
4. Diskuter hvad virksomhederne kunne gøre hvis de ville styrke deres brands.