Excel i samfundsfag

På denne side kan du hente materiale til bogen. Det er først og fremmest de eksempler der optræder i bogen, der ligger som Excel-filer. Du kan således hurtigt komme i gang med at arbejde med eksemplerne. Dernæst ligger også filer til øvelserne efter hvert kapitel.

Desuden kommer der også eksempler på beregningsopgaver stillet til studentereksamen.

I tilknytning til kapitel 4 ligger en række links til de databaser som er listet på side 72-73 i bogen.