Økonomi i et sociologisk perspektiv

Økonomi i et sociologisk pespektiv

Hjemmesiden supplerer bogen på den måde, at der er emner på hjemmesiden, som ikke direkte er behandlet i bogen, men som kan være gode at have en baggrundsviden om.

Det drejer sig om emner, som eleverne selv kan skaffe sig viden om og overblik over, og som læreren kan henvise til for nærmere afklaring. Hvert emne er beskrevet meget koncentreret, nærmest som en slags leksikalt opslag. Det kan imidlertid være en fordel for eleverne, at søge oplysninger gennem hjemmesiden og de tilhørende links i forbindelse med læsning og den øvrige anvendelse af bogen. Opgaver til kapitlerne i bogen er anført i selve bogen.

De emner, der bliver belyst på hjemmesiden er:

  • Nationalregnskab
  • Den offentlige sektor
  • Udenrigshandel og balancer
  • Arbejdsmarkedet
  • Finansmarkedet
  • Ulighed