Økonomi - principper, praksis og perspektiver

Åbn undermenuer...

Opgaver til Kapitel 1: Økonomisk adfærd

 • 1. Hvad er baggrunden for man overhovedet kan tale om en økonomisk videnskab?
 • 2. Hvornår er en ressource knap? Kom med eksempler på goder som er knappe, men som tidligere ikke var knappe.
 • 3. "Flere og flere af vores aktiviteter er kommet til at indgå i det økonomiske system". Er påstanden korrekt? - hvordan kan den undersøges?
 • 4. Hvilke funktioner har penge?
 • 5. Hvorfor er økonomi ikke det samme som penge?
 • 6. Hvad er et marked? Hvordan kan et marked afgrænses?
 • 7. Ifølge bogen sikrer markedet en ensartet pris. Kom med eksempler på det modsatte - at der er forskellige priser for det samme gode.
 • 8. Forklar følgende:

  • efterspørgselskurven er faldende fra venstre mod højre og
  • udbudskurven er voksende fra venstre mod højre

 • 9. Hvad er markedsligevægt?
 • 10. Hvad kan bevirke at efterspørgselskurven forskydes - mod 'nordøst' - mod sydvest?
 • 11. En virksomhed iværksætter en kraftig markedsføringsindsats med henblik på at sælge flere produkter. Hvordan påvirkes efterspørgselskurvens beliggenhed af en sådan indsats?
 • 12. Forklar begrebet 'forbrugeroverskud'.
 • 13. Hvorfor er der faldende grænsenytte?
 • 14. Hvilke egenskaber har 'homus oeconomicus'?
 • 15. Sammenlign menneskeopfattelsen i økonomi med menneskeopfattelsen i sociologi (homo sociologicus) og politologi (homo politicus).
 • 16. Beskriv produktionsprocessen gennem en virksomhed.
 • 17. Hvad er forskellen mellem variable og faste omkostninger? Kom med eksempler på virksomheder med høje faste omkostninger? Eksempler på virksomheder med høje variable omkostninger?
 • 18. Man overvejer at hæve afgiften på cigaretter. Men finansministeren er bange for at staten vil miste indtægter. Hvilken sammenhæng mellem prisstigning og ændring i salg kan give anledning til ministerens skepsis?
 • 19. Hvilke karakteristika har en ren markedsøkonomi? Hvilke karakteristika har en ren planøkonomi? Hvilken indikator kan anvendes som målestok for graden af markedsøkonomi?