Økonomibogen

Forslag til videre læsning

Kapitel 1

 • Den økonomiske teoris historie - en introduktion af Jesper Jespersen m.fl., DJØF Forlag 2014.
 • Economix: How Our Economy Works (and doesn’t Work) in Words and Pictures af Michael Goodwin (illustreret af Dan E. Burr), Abrams ComicArts 2012.
 • Adam Smith - Økonom, filosof, samfundstænker af Peter Kurrild Klitgaard, DJØF Forlag 2004.
 • Karl Marx af Jørn Loftager, DJØF Forlag 2012.

Kapitel 2

 • Økonomi ABC af Per Henriksen, Forlaget Columbus 2013: Kapitel 1.
 • Mikroøkonomi - teori og beskrivelse af Henrik Grell og Elsebeth Rygner, Forlaget Limedesign 2016.
 • The Economics Book – Big Ideas Simply Explained af Niall Kishtainy m.fl., Dorling Kindersley 2012.

Kapitel 3

 • Økonomi ABC af Per Henriksen, Forlaget Columbus 2013: Kapitel 2.
 • Mikroøkonomi - teori og beskrivelse af Henrik Grell og Elsebeth Rygner, Forlaget Limedesign 2016.
 • Hvad er matematik – C? Af Bjørn Grøn m.fl., Lindhardt & Ringhof 2011: Kapitel 5, afsnit 4.2: Hvad sker der med salget, når afgifterne stiger?
 • The Economics Book – Big Ideas Simply Explained af Niall Kishtainy m.fl., Dorling Kindersley 2012.

Kapitel 4

 • Sygt sund! Perspektiver på sundhed og samfund af Rasmus T. Andersen og Jesper Engsted, Forlaget Columbus 2014: Kapitel 5: Hvad koster sundhed?
 • Klimapolitik - i Danmark, EU og Internationalt af Peter Nedergaard, Forlaget Columbus 2009: Kapitel 2: Synsvinkler på klimapolitikken.
 • Mikroøkonomi - teori og beskrivelse af Henrik Grell og Elsebeth Rygner, Forlaget Limedesign 2016.

Kapitel 5

 • Økonomiske kriser - fra finanskrise til gældskrise af Per Henriksen, Forlaget Columbus 2013.
 • The Great Crash of 1929 af John Kenneth Galbraith, Penguin Books 1954.
 • The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008 af Paul Krugman, Penguin Books 2008.

Kapitel 6

 • Tyskland - et land i forandring af Kirsten Krehan og Andreas Springer, Forlaget Columbus, 2016: Kapitel 5: Tyskland - Europas økonomiske sværvægter
 • Rusland - Politik, økonomi og samfund af Peter Nedergaard, Forlaget Columbus, 2015: Kapitel 3: Ruslands økonomiske system
 • Brasilien - en ny stormagt af Svend Roed Nielsen og Jakob Graves Sørensen, Forlaget Columbus 2012: Kapitel 3: Brasiliens økonomi
 • USA’s udfordringer af Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen, Forlaget Columbus 2012: Kapitel 3: En økonomi der er over the top.
 • Ulighedens mange ansigter: Perspektiver på social ulighed af Jacob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2014.
 • Hvad er matematik – C? Af Bjørn Grøn m.fl., Lindhardt & Ringhof 2011: Kapitel 4: Eksponentielle vækstmodeller.
 • Hvad er matematik - C? i-bog, Lindhardt & Ringhof: Kapitel 14: Samarbejde mellem samfundsfag og matematik – Eksempel 4: Modeller: Kinas økonomiske vækst.
 • Hvad er matematik - B? i-bog, Lindhardt & Ringhof: Kapitel 14: Samarbejde mellem samfundsfag og matematik - Tema 2: Økonomisk vækst - teorier og modeller og Tema 3: Ulighedsmål i økonomien.
 • Introduktion til Thomas Pikettys kapitalen af Jesper Roine, Informations Forlag 2015.
 • The Price of Inequality af Joseph E. Stiglitz, Penguin Books 2012.
 • The Age of Sustainable Development af Jeffrey Sachs, Columbia University Press 2015.
 • Det nationale reformprogram, Regeringen, marts 2015
 • Global economic Outlook - OECD
 • OECD360 Danmark, 2015
 • Ageing and Employment Policies - Working better with age, Denmark 2015
 • Ulighedens Danmarkskort, Cevea, 15 april, 2015
 • Danmark har laveste ulighed blandt 34 OECD-lande, Cepos 3. sept 2015

Kapitel 7

Kapitel 8

 • Velfærdsstaten under pres: Perspektiver på velfærdsstatens fremtid af Victor Bjørnstrup m.fl., Forlaget Columbus 2015.
 • Ulighedens mange ansigter: Perspektiver på social ulighed af Jacob Glenstrup Jensby og Peter Brøndum, Forlaget Columbus 2014: Kapitel 9: Velfærdsstat og ulighed.
 • Tyskland - et land i forandring af Kirsten Krehan og Andreas Springer, Forlaget Columbus 2016: Kapitel 4: Velfærd i Tyskland.
 • Broken Britain: Stat, marked og civilsamfund af Ole Helmersen, Forlaget Columbus 2013: Kapitel 8: Social stratifikation og velfærdsstat, tillid, sammenhængskraft.
 • USA’s udfordringer af Peter Brøndum og Annegrethe Rasmussen, Forlaget Columbus 2012: Kapitel 4: Et velfærdssamfund - men også en velfærdsstat.
 • Markedsstaten af Ove Kaj Petersen, Hans Reitzels Forlag 2014.
 • Konkurrencestaten af Ove Kaj Petersen, Hans Reitzels Forlag 2011.

Kapitel 12

 • Afrika – fortid og nutid af Peter Tygesen og Finn Rasmussen, Forlaget Columbus 2016- afsnit 4: "Afrika efter 1989: Den nye begyndelse".
 • Det nye Latinamerika - Økonomi - politik og kultur af Niels Boel og Finn Rasmussen, Forlaget Columbus 2010 - kapitel 2: ”Latinamerika og den globale økonomi”
 • Globalization and Its Discontents af Joseph Stiglitz, Penguin Books 2002.
 • The End of Poverty af Jeffrey Sachs, Penguin Books 2015.
 • Afmatning i BRIK-landene kan koste danske job, Arbejderbevægelses erhvervsråd, 12. okt. 2015