Økonomiske kriser

Finanskrisen, der startede i 2008, blev starten på den mest alvorlige krise i den vestlige verden siden depressionen i 1930erne. Bogen giver en dybtgående redegørelse for krisens årsager og forløb i USA, Danmark og Europa. I fokus er ikke alene finanskrisen, men også koblingen mellem finanskriser og økonomiske kriser og mellem økonomiske kriser og gældskriser. I et selvstændigt kapitel belyses både den finansielle sektors betydning for den reale økonomi og sektorens udvikling.

Til at forklare krisen gennemgås tre økonomiske skoler – den neoklassiske, den keynesianske og den marxistiske! Hvorfor opstod krisen? Og hvad kan der gøres? Bogen afsluttes med et perspektiverende kapitel, hvor politiske kriser og mistillid kobles til økonomiske kriser. Gennemgangen understøttes af mange figurer, modeller og tabeller og understøtter dermed også de faglige mål, der er for samfundsfag i STX og international økonomi i HHX.