Økonomiske kriser

Åbn undermenuer...

Fokus- og arbejdsspørgsmål til kapitel 1

  1. Hvilke tre faktorer har i høj grad været bestemmende for udviklingen i huspriserne i USA?
  2. Hvilken betydning har nye låneformer haft for udviklingen i huspriserne? Og hvorfor?
  3. Hvad er en boble? Undersøg evt. andre bobler i den økonomiske historie.
  4. Hvorfor fryser finansmarkederne til i USA?
  5. Hvorfor går den amerikanske økonomi i en recession?
  6. Hvad er forbindelsen mellem recession og udviklingen i statsfinanserne?
  7. Kan der drages paralleler mellem udviklingen i 1930erne og den aktuelle krise?