Økonomiske kriser

Tidligere studentereksamensopgaver omhandlende krisen

 

Nedenfor bringes eksempler på studentereksamensopgaver omhandlende den økonomiske krise. Bilag kan ikke bringes af hensyn til copyright.

 

  • 2012. August. Digital

Delopgave B: Finansiering af fremtidens velfærdsstat

2. Undersøg, i hvor høj grad der ifølge bilag B2 (figur 1, tabel 1, figur 2 og figur 3) og supplerende statistisk materiale er opbakning i den danske befolkning til de forslag, som OECD anbefaler Danmark (bilag B1).

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Venstres formand Lars Løkke Rasmussen (V).

Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Lars Løkke Rasmussen skal håndtere spørgsmålet om finansiering af den danske velfærdsstat ved det næste folketingsvalg.

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

 

  • 2012. Maj. Ordinær

1a. Argumentér ud fra en socialistisk grundholdning imod Mads Lundby Hansens syn på millionærskatten.

Det fremføres fra S og SF, at der skal indføres en millionærskat, så den rigeste del af befolkningen kommer til at betale mere i skat. Imidlertid er det sådan, at den rigeste del af befolkningen i forvejen betaler meget i skat. Den ene procent af befolkningen, der tjener flest penge, betaler 8,4 pct. af indkomstskatterne eller ca. 33 mia. kr. Det svarer til finansieringen af ca. 60.000 offentligt ansatte eller de samlede offentlige udgifter til kontanthjælp og dagpenge. Dermed bærer de 1 pct. bredeste skuldrer de største byrder. Ser man på de 10 pct. fattigste, betaler de blot 0,1 pct. af skatterne. Indføres millionærskatten, ændres dette billede stort set ikke. Skattebetalingen fra den 1 pct. rigeste del af befolkningen øges blot fra 8,4 til 8,7 pct. Millionærskatten er dermed symbolpolitik, som har betydelig negativ effekt på velstanden. Millionærskatten er en ekstra skat på de mest produktive danskere. Og den vil betyde, at de vil arbejde færre timer, ligesom selvstændige og iværksættere vil sætte færre projekter i gang i Danmark. Det bliver også sværere at tiltrække dygtige udlændinge. Millionærskatten er en symbolpolitik vi ikke har råd til, hvis Danmark skal være et vækstland.

Kilde: Cheføkonom Mads Lundby Hansen: ”De 1 pct. rigeste betaler 8,4 pct. af skatterne”. Notat fra Cepos, den liberale tænketank. 27. 9. 2011.

Delopgave A: Udfordringer for dansk økonomi

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen i det offentlige budget og økonomisk ulighed i Danmark.

Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.

3. Diskutér, i hvor høj grad der er økonomiske problemer forbundet med at mindske den økonomiske ulighed.

Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende økonomiske teorier.

 

  • 2012. Juni. Digital

1b. Argumentér økonomisk og politisk imod Liberal Alliances skatteforslag, som de kommer til udtryk i citatet nedenfor.

Vi har i dag verdens højeste skattetryk, hvilket koster dyrt i konkurrenceevne og arbejdspladser. Liberal Alliance ønsker ikke, at Danmark skal være verdensmester i skattetryk, og derfor vil vi sænke skatten til maks. 40 procent ved helt at afskaffe topskatten og lette bundskatten. Det vil betyde, at det igen bliver attraktivt at tage en uddannelse, være iværksætter og at yde en ekstra indsats på arbejdet. Når vi sænker skatten, mindsker vi samtidig sort arbejde. Lavere skat giver plads til større velstand og gavner alle. Derfor vil Liberal Alliance sænke skatten til 40 procent og helt afskaffe topskatten.

Kilde: Liberal Alliances hjemmeside, ”Mærkesager”.


Delopgave B: Gældskrisen og demokratiet

2. Sammenlign de opfattelser af sammenhængen mellem demokratisk styreform og den økonomiske krise, der kommer til udtryk i bilag B1, B2 og B3.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med en øget EU-styring af medlemslandenes økonomiske politik.

Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B4), og du skal anvende viden om integration i EU.

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

 

  • 2012. August. Ordinær

Delopgave B: Finansiering af fremtidens velfærdsstat

2. Undersøg, i hvor høj grad der i den danske befolkning (bilag B2) er opbakning til de forslag, som OECD anbefaler Danmark (bilag B1).

3. Du er økonomisk-politisk rådgiver for Venstres formand Lars Løkke Rasmussen. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan Lars Løkke Rasmussen skal håndtere spørgsmålet om finansiering af den danske velfærdsstat ved et kommende folketingsvalg.

 

  • 2011. August. Digital

1b. Argumentér økonomisk og politisk imod Bent Adriansens syn på dansk deltagelse i Euro-samarbejdet.

Midt i Euroens kamp for at overleve virker det om ikke tåbeligt, så meget uforståeligt, at fremtrædende regeringsmedlemmer, senest Lene Espersen, endnu en gang plæderer for at afskaffe de 4 EU-forbehold; herunder forbeholdet om den fælleseuropæiske mønt. Det fortsatte ønske om at afskaffe det monetære forbehold kan næppe skyldes total uvidenhed om, hvad der p.t. sker omkring Euro’en, men snarere en slags naiv ønsketænkning – ikke se, ikke høre, ikke vide – om at Euro’en er et vidundermiddel vi alle vil være bedst tjent med; ikke mindst her under den økonomiske krise, som i skrivende stund er ved at udvikle sig til version 2.0. At selv samme Euro er én af hovedårsagerne til, at vi nu står på kanten af en ny krise, synes ikke at ville trænge ind hos disse Euro-naivister, selvom vi i nyhederne næsten dagligt får leveret nye beviser herfor. Selvom Grækenland kun er toppen af isbjerget, tjener det som udmærket eksempel på hvorfor.

Kilde: Bent Adriansen: ”Euro-medlemskab ville koste Danmark mindst 12 mia. kroner her og nu”. Netavisen 180 GRADER. 8. 5. 2010. Uddrag.

Delopgave B: EU og den økonomiske krise

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag B1 (tabel 1, tabel 2 og tabel 3) og supplerende statistisk materiale kan udledes om omfanget af den økonomiske krise i EU.

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der er forbundet med at gennemføre besparelser i de offentlige udgifter i EU-landene.

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i videoklippet (bilag B2).

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

 

  • 2011. 23.maj. Ordinær

1a. Hvad kan der af tabel 1 udledes om den økonomiske udvikling i Danmark?

Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.

Tabel 1. Indikatorer for udviklingen i dansk økonomi 2007-2009.

Delopgave A: Økonomisk genopretning

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen i dansk økonomi.

3. Diskutér, i hvor høj grad det er muligt at fremme den økonomiske vækst i Danmark.

Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A2.

 

  • 2011. 25.maj. Digital

1c. Hvad kan der af tabel 2 udledes om udviklingen i den offentlige sektors økonomi?

Besvarelsen skal understøttes af beregninger, der tydeliggør udviklingen.

Delopgave C: Velfærdsstatens fremtid

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag C1 (figur 1, tabel 1 og figur 2) og supplerende statistisk materiale kan udledes om den danske konkurrenceevne.

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, i hvor høj grad OECD´s anbefalinger (bilag C2) vil sikre velfærden i Danmark.

Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

Filer til opgaver

Manglende indhold

Her mangler indhold....!