Ideologier og diskurser

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 1-5

 • Identificér syn på menneske, stat og samfund i de enkelte tekster.
 • Identificer ideologiske grundopfattelser i partiprogrammer, taler, læserbreve og lign. Ved hjælp af diagrammet side 25.
 • Identificer ideologisk betingede holdninger til frihed, lighed og demokrati i partiprogrammer, taler, læserbreve og lign. ved hjælp af diagrammet side 1.12.
 • Undersøg i de enkelte tekster hvad der stiller sig i vejen for at skabe/fastholde det gode samfund (jfr. Figur 1.4, side 13)
 • Undersøg  og diskuter synet på statens rolle i tekst 2.8 og  4.7
 • Sammenlign Mills, Constants og Carlyles syn på demokratiet (tekst 2.2, 2.3 og 3.3)
 • Giv en karakteristik af henholdsvis Benthams, Ågerups og Keynes' opfattelse af statens rolle med hensyn til samfundsøkonomien  (tekst 2.1., 2.5 og 2.8)
 • Undersøg ligheder og forskelle mellem nationalkonservatismen i forhold til andre former for konservatisme. Tag udgangspunkt i tekst 3.10.
 • Identificer konkrete populistiske træk  i teksterne side 89 og 92 samt tekst 5.1.-5.4.Undersøg taler, læserbreve og lign. for træk af populistisk argumentation
 • Diskuter boksteksten s. 92-93 (Pia, Adolf og pudlen) mht. dennes karakteristik af Dansk Folkeparti.
 • Vurder ud fra partiernes hjemmesider (www.ft.dk)forholdet mellem danske partiers politik og ideologi.
 • Forsøg - eventuelt ved hjælp af rollespil - at kritisere henholdsvis liberalismen, konservatismen, den demokratiske socialisme og anarkismen ud fra marxistiske, marxistisk-leninistiske og venstresocialistiske synspunkter
 • Forsøg - eventuelt ved hjælp af rollespil - at kritisere de marxistisk-inspirerede ideologier ud fra henholdsvis liberalistiske, konservative, demokratisk-socialistiske og eventuelt anarkistiske synspunkter
 • Forsøg ud fra Figur 5.1. at lave modeller til forklaring på henholdsvis nyliberale, nationalkonservative og yderligtgående venstre og højreorienterede strømninger  i de vestlige samfund.
 • Diskuter de forskellige holdninger mht. ideologiernes funktion i nutidens samfund (jfr. Boksen side 21-22)
 • Diskuter brugbarheden af Downs model til forklaring af udviklingstendenserne i dansk politik inen for de senere år.
 • Diskuter henholdsvis Johan Rawls og Robert Nozicks argumenter for og imod at staten bør hjælpe de svageste (velfærdssamfundet). Inddrag tekst 2.4 og 2.9 i diskussionen
 • Diskuter ud fra tekst 2.8, 4.6, 4.7 samt bokse side 77 kapitalismens funktionsmåde.