Liv i Danmark 2

Liv i Danmark 2 samfundsfag B.

Indholdet dækker de obligatoriske områder, som er beskrevet i læreplanen til samfundsfag på B-niveau. Bogen er inddelt i 4 kapitler:

Kap. 1: Fra politikerstyre til markedsdemokrati: I et historisk perspektiv følges demokratiets udvikling hen mod markedsdemokratiet, hvor ideologierne er trængt i baggrunden, og hvor Kong Vælger hersker.
Herefter analyseres ud fra et magtperspektiv forholdet mellem Folketing, regering og domstolene

Kap. 2: Velfærdens økonomi: Med udgangspunkt i begreberne politik, marked og civilsamfund behandles nyere tendenser i det danske velfærdssystem herunder den markante ændring fra welfare til workfare. Herefter bredes perspektivet ud, og det økonomiske kredsløb, økonomiske mål og politikker gennemgås.

Kap. 3: Danmark i den store verden: Med udgangspunkt i Danmarks deltagelse i krigen i såvel Afghanistan som Irak sættes til arbejdet i undervisningen med særligt politikområde - fokus på den aktivistiske danske udenrigspolitik, som er blevet ført af den borgerlige regering siden 2001. Kapitlet afsluttes med en grundig gennemgang og drøftelse af Danmarks deltagelse i EU.

Kap. 4: Menneskerettigheder en global strid: På baggrund af de ændringer, der generelt er sket som følge af globaliseringen og specifikt på baggrund af 11. september 2001, drøftes konsekvenserne for overholdelsen af menneskerettighederne (bl.a. i forbindelse med øget overvågning) og for magtfordelingen i verden: er den amerikanske æra med USA som supermagt forbi?