Forlaget Columbus

Liv i Danmark 2

 • 1.1 Magtens tre-deling i Danmark
 • 1.2 De tre klassiske ideologier
 • 1.3 Partiernes relative størrelse siden 2. verdenskrig
 • 1.4 Partiernes placering på en fordelingspolitisk akse
 • 1.5 Maslows behovspyramide
 • 1.6 Placering af partierne på værdiaksen
 • 1.7 Typologi over tillid til politikerne og indsigt i politik
 • 1.8 Magtformer
 • 1.9 Det amerikanske magtdelingssystem
 • 2.1 Bevilliget førtidspension
 • 2.2 Aldersfordeling
 • 2.3 Årsag til førtidspension
 • 2.4 Velfærdstrekanten
 • 2.5 Stat, marked og civilsamfund tre logikker
 • 2.6 Velfærdsstatsmodeller
 • 2.7 Udviklingen af arbejdsløsheden
 • 2.8 Sammenligning af welfare og workfare
 • 2.9 Sammenligning af work first og human capital-tilgangen
 • 2.10 Flexicurity
 • 2.11 Sammenligning af government og governance
 • 2.12 Sammenligning af welfares og workfares økonomiske politik
 • 2.13 Det ottedobbelte velfærdspres
 • 2.14 Krav om velfærdsydelser. Procentpoint
 • 2.15 Gennemsnitlige nettobidrag til den offentlige sektor, 2001
 • 2.16 Samlede sygehusudgifter 1996-2006
 • 2.17 Antal opererede 1996-2006
 • 2.18 Indkomstulighed
 • 3.1
 • 3.2 Udenrigspolitiske faktorer
 • 3.3
 • 3.4 De tre søjler i den Europæiske Union
 • 3.5 Høringsproceduren
 • 3.6 Den almindelige (fælles) beslutningsprocedure
 • 3.7 Den danske del af lovgivningsprocessen i EU
 • 4.1 Statsmagtens decentralisering i det 21. århundrede
 • 4.2
 • 4.3
 • 4.4
 • Det økonomiske kredsløb
 • Integrationsproces

Jeg handler som

Skole

Forlaget Columbus

Offentlig institution
(for skolens ansatte)

Privat

Forlaget Columbus

Privatkunde
(privat, studerende
og virksomhed)