Medier og politisk kommunikation

Åbn undermenuer...

Litteratur - kapitel 1

  • Carey, James (1989/2009): Communication as culture: Essays on media and society, Routledge
  • Dindler, Camilla (2015): ’Negotiating political news: The two phases of off-the-record Interaction’ i Journalism, 2015, Sage
  • Hjarvard, Stig (2008): En verden af medier. Medialiseringen af politik, sprog, religion og leg, Samfundslitteratur
  • Hjarvard, Stig (2016): ’Medialiseringen af politik og samfund’ i Thomas Olesen (red): Medier, politik og samfund, Hans Reitzels Forlag
  • McNair, Brian (2018): An Introduction to Political Communication, Routledge
  • Rasmussen, Erik (2016): ’Danskerne er verdensførende i smag for politik’, Mandag Morgen, 28. december 2016
  • Steen, Jens Jonatan og Reiter, Gry Inger (2015): Tag bladet fra munden. En introduktion til politisk framing, Samfundslitteratur
  • Thompson, John B. (2001): Medierne og moderniteten, Hans Reitzels Forlag
  • Woo, Jisuk med flere (2012):’The Power of Everyday Conversations’ i Holli A. Semetko & Margaret Scammell (red): The SAGE Handbook of Political Communication