Medier og politisk kommunikation

Åbn undermenuer...

Øvelsesopgaver - kapitel 1

  • 1. Brug analysemodel for kommunikation på en oplysningskampagne, som du kender. Se hvor mange af elementerne i modellen du kan udfylde.
  • 2. Forestil dig at du er politiker, der har et bestemt politisk budskab. Udvikl dette budskab, så det kommer til at fremstå så præcist som muligt. Brug analysemodellen for framing til at udvikle budskabet.
  • 3. Beskriv din mediebrug i købet af en hverdag. Hvor meget af dit mediebrug er en form for ritual, sådan som Carey definerer det.
  • 4. Se videofilmen med Mark Blach-Ørsten og diskuter hvordan medialiseringen er med til at forme den politiske kommunikation? Er I enige i hans beskrivelse?
  • 5. Læs følgende case om betalingsringen og analyser den ud fra modellen i figur 1.5. Er du enig i analysen som den præsenteres i casen. Led eventuelt efter artikler om betalingsringen via internet og arkiver for at få yderligere information.

Case

Betalingsringen - en non-starter der fik en forkert framing
”Vi ønsker en betalingsring, fordi der er åbenlyse problemer med at komme ind til København om morgenen og i myldretiden i det hele taget. Folk spilder rigtig lang tid i trafikken”, sagde daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt i 2011.
Det handlede om indførelsen af en afgift for at køre i bil i København. Et af de mærkesager, der var enighed om blandt regeringspartierne Det Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti.
Forslaget blev aldrig til noget. Diskussion af forslaget kom aldrig rigtig til at handle om de fordele der var ved forslaget, som bedre miljø, mindre luftforurening, nemmere transport. I stedet kom betalingen i fokus. Hvem skulle betale og hvor meget? Var det en ekstra skat for bilisterne? Der var hurtigt modstandere på banen og kritisere forslaget, fra oppositionen og interessegrupper og bilister, der ville blive ramt af ændringerne. Til sidst blev forslaget taget af dagsordenen igen.
En af grundene til at debatten gik denne vej var uden tvivl den framing som regeringen brugte til at lancere forslaget. Med ordet betalingsring var det pengene, der var sat som rammen for at debattere ideen. Ikke miljø, bedre transport, eller andre positive forbedringer, der ville have givet en bedre beskrivelse af, hvad regeringen egentlig ønskede med forslaget.
Betalingsringen er et eksempel på en framing der gik helt galt, i den forstand, at den fik debatten til at tage en anden form end den afsenderen reelt ønskede. Politisk kommunikation der var forfejlet fra starten.

Kilde: Jens Jonatan Steen og Gry Inter Reiter (2016): Tag bladet fra munden. En introduktion til politisk framing, Samfundslitteratur.