Medier og politisk kommunikation

Åbn undermenuer...

Tjek på lektien - kapitel 1

 • 1. Hvilke to overordnede kommunikationsformer er der?
 • 2. Hvilke fem elementer kan en kommunikationsprocess opdeles i?
 • 3. Hvordan ligger der i forståelsen ”kommunikation som ritual”?
 • 4. Hvordan kan politisk kommunikation defineres?
 • 5. Hvad er de vigtigste politiske aktører i Danmark?
 • 6. Hvad er framing og hvilke fire dele indgår der i en framing proces?
 • 7. På hvilken måde er priming forskelligt fra framing?
 • 8. Hvordan kan medialisering defineres?
 • 9. Nævn andre områder end politik, der er præget af medialiseringen?
 • 10. Hvilke karakteriserer de fire historiske faser som relationen mellem medier og politik er gået igennem i Danmark?
 • 11. Hvilke fire begreber bruger Stig Hjarvard til at analysere medierne som en institution i samfundet?
 • 12. Nævn nogle af de måder hvormed mediernes logik præger form og indhold af nyheder?
 • 13. Hvordan bidrager medierne til det offentlige samtykke?