Politik ABC

Åbn undermenuer...

2. Politiske partier. Valg mellem politiske alternativer

2.0

 • Hvad er et politisk parti?
 • Hvordan er et politisk parti grundlæggende organiseret?

2.1

 • Hvilke grundlæggende roller har de politiske partier i det politiske system?
 • Forklar figur 2.1
 • Hvordan er partierne bindeled mellem vælgere og politisk styre?
 • Hvad går partiernes rekrutterings- og socialisationsopgaver ud på?
 • Hvad er forskellen på at rekruttere og aggregere interesser?
 • Hvorfor og hvordan formulerer de politiske partier mål for samfundsudviklingen?

2.2

 • Hvad vil det sige at få indflydelse som vælger og som medlem af et politisk parti?
 • Hvordan indgår den såkaldte partikanal i den parlamentariske styringskæde?
 • Hvordan har partiernes organisatoriske opbygning indflydelse på medlemsaktiviteten?

2.3

 • Hvordan har medlemskabet af de politiske partier udviklet sig de seneste årtier?
 • Hvad går debatten om partiernes krise  ud på?

2.4

 • Hvordan kan de politiske partier inddeles i hovedtyper?
 • Findes de typer, figur 2.4 opererer med i virkeligheden, eller er der tale om rene typer?
 • Hvad er forskellen på programparti og catch-all parti?

2.5

 • Hvilke eksempler gives på partiorganisationer?
 • Hvorfor er det vanskeligt at realisere bottom-up organisation?
 • På hvilke måder forsøges bottom-up idealet realiseret?

2.6

 • Hvordan fordeler partierne sig forskelligt efter fordelingspolitiske og nypolitiske spørgsmål?
 • Hvordan opstår samarbejds- og konfliktmønstre mellem partierne?
 • Hvordan overvindes forskellighederne, så der kan laves beslutninger?

2.7

 • Hvad går medianvælgermodellen ud på?
 • Forklar figurerne 2.8a og b
 • Hvad går Kaare Strøms teori ud på?
 • Hvad går Molinmodellen ud på?
 • Hvordan bruges Molinmodellen til at analysere partiernes adfærd og valg af standpunkt i enkeltsager?


PERSPEKTIVERENDE SPØRGSMÅL
1. For nogle år siden skrev en dansk politolog en bog, der hed "Demokrati uden partier". Forfølg denne tanke. Er det muligt? Hvordan skulle et sådant politisk system indrettes?

2. Mange bruger i dag udtrykket "markedspartier". Hvad indebærer det? Hvis det er rigtigt, - er det så muligt for partierne at komme væk fra denne tilstand, - og måske tættere på vælgerne?