Politik - kultur, konflikt og konsensus

Velkommen til hjemmesiden!

'Politik - kultur, konflikt og konsensus' indeholder - foruden det traditionelle kernestof til samfundsfag B og A-niveau - også temaer som traditionelt falder udenfor kernestoffet, men som kan bidrage til at forstå en række centrale udviklingstræk i politiske systemer - både det danske og det udenlandske. Det drejer sig om kapitel 6, Politisk kultur og kapitel 7, Legitimitet og politisk stabilitet.

De øvrige kapitler indeholder mere traditionelt kernestof med et opdateret talmateriale.

Hjemmesiden her vil løbende blive suppleret med yderligere opgaver og materiale.