Politikbogen

Åbn undermenuer...

Tjek på lektien - kapitel 1

  1. Hvilke tre ting vil politik ofte indeholde?
  2. Hvordan definerer Aristoteles og Harold D. Laswell politik?
  3. Hvordan definerer David Easton politik? Uddyb hvert element i Eastons definition og nævn eksempler, som illustrerer hans pointer.
  4. Hvilken tilføjelse laver Erik Rasmussen til David Eastons politikdefinition, og hvad er Rasmussens hensigt?
  5. Politik vil ofte være normativ fremfor deskriptiv. Hvad er forskellen på disse to begreber?
  6. Hvad ligger i politikkens tre zoner?
  7. Easton præsenterer en samlet model over det politiske system. Hvilke elementer indgår i modellen? Uddyb hvert element i modellen og nævn eksempler.
  8. Hvad menes der med de tre engelske begreber polity, politics og policy?