Politisk smag

Hvad er det, der afgør, hvor vi sætter vores kryds på valgdagen? 

Vi vil jo helst tro, at vi tænker os grundigt om, vejer fordele og ulemper og træffer det fornuftigste valg at vi er rationelle vælgere. 

Men vi aner godt, at det ikke er hele sandheden. Vi har opdaget, at det ikke er de partier, der nøgternt og sagligt fremlægger deres politik, der vinder valget. Vi har vænnet os til, at partierne hyrer reklamebureauer, markedsanalysefirmaer og spindoktorer til at tilrettelægge deres valgkamp, som om det var en vare, der skulle sælges. 

Politisk smag handler om den rolle vores mere irrationelle sider vores smag, følelser og fornemmelser spiller i den politiske kommunikation.

Bogen præsenterer de centrale begreber i den franske sociolog Pierre Bourdieus forfatterskab, som især egner sig til at analysere sammenhængen mellem livsstil og politisk kommunikation.

Derudover introducerer Politisk smag en række af de redskaber som markedsanalysebureauerne anvender, når de tilrettelægger en politisk kampagne. Det sker i en form, så man selv kan gå ud og afprøve disse redskaber og dermed opnå den fortrolighed med den politiske markedsføring, der er nødvendig for at kunne gennemskue den.