Politisk smag

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 1

Struktur og aktør

 • 1.1: Forklar med jeres egne ord forskellen på strukturperspektiveret og aktørperspektivet?
 • 1.2: Hvilke forskelle er der på opfattelsen af mennesket i de to vendinger Enhver er sin egen lykkes smed og Det er samfundets skyld?
 • 1.3: Vælg en referent og tag en runde i gruppen hvor I hver især fortæller hvorfor I stadigvæk går i skole.
 • 1.4: Diskuter derefter de enkelte begrundelser for stadigvæk at gå i skole: Hænger de først og fremmest sammen med den måde, samfundet er indrettet på, eller hænger de mest sammen med jeres individuelle, frie valg?
 • 1.5: Prøv at forklare hvorfor nogle bliver overvægtige, ryger eller begår kriminalitet ud fra et aktørperspektiv og et strukturperspektiv: Er det samfundets, familiens, ens livsstil eller ens egen skyld, hvis man er overvægtig? Find argumenter for de forskellige synspunkter.

  • Billederne på side 12 og 13 forestiller henholdsvis en konfirmand fra 30erne der besøger kanonfotografen på Rådhuspladsen i København og en senmoderne konfirmand i et stormagasin.

 • 1.6: Giv en sammenlignende karakteristik af de to. I må gerne bruge alle jeres fordomme.
 • 1.7: Diskutér derefter hvilke forskelle der er på de to unges muligheder for selv at vælge deres tilværelse.
 • 1.8: Forklar med jeres egen ord hvordan Pierre Bourdieus opfattelse af den individuelle frihed i det senmoderne samfund adskiller sig fra Thomas Ziehes og Antony Gidddens.
 • 1.9: Hvad er pointen i H.C.Andersens historie om de 5 ærter og hvad fortæller historien om struktur- og aktørperspektivet?

Smag og vælgeradfærd

 • 1.10:  Forklar med jeres egne ord, hvad det vil sige, at vi som vælgere handler rationelt med omtanke.
 • 1.11: Find eksempler fra dit eget liv, hvor du synes, du har handlet rationelt.
 • 1.12: Find eksempler fra dit eget liv, hvor du mener, du bruger din smag.
 • 1.13: Prøv, næste gang du handler ind eller shopper, at overveje, om det er din smag eller din rationalitet, du bruger, når du vælger eller fravælger varer. Læg også mærke til alle de butikker, du slet ikke overvejer at gå ind i. Hvorfor ikke?
 • 1.14: Hvad afgør mon hvor vi sætter vores kryds på valgdagen ifølge teorien om den rationelle vælger?
 • 1.15: Forklar med jeres egne ord, hvad det vil sige at vi stemmer efter smag.