Trafikpolitik

Åbn undermenuer...

Opgaver til kapitel 1

  1. Hvordan har tidsforbruget udviklet sig ifølge tabel 1.1?
  2. Kan det i tabel 1.2 dokumenteres at transportudgifter udgør en voksende andel af forbruget?
  3. Hvad er forskellene mellem  variable og faste omkostninger?
  4. Hvad er forskellene mellem privatøkonomiske og samfundsøkonomiske omkostninger?
  5. Diskutér om modsætningerne mellem det frie forbrugsvalg og den samfundsmæssige nødvendighed alene kan ophæves ved at staten griber yderligere ind?