Trafikpolitik

Litteratur om trafikpolitik

  • Tom Vanderbilt, Traffic - Why we drive the way we do, Allen Lane 2007
  • Mette Jensen, Tendenser i tiden - en sociologisk analyse af mobilitet, miljø og moderne mennesker, Samfundslitteratur 2001
  • Jørgen Dejgaard og Claus Michelsen, Trafikmodeller, Matematiklærerforeningen 2001