Psykologi - fra celle til selfie

Åbn undermenuer...

Kapitel 1

Kapitel 1.1 og 1.2

 • 1) Forklar, hvad god omsorg er.
 • 2) Hvad er den gunstige virkning af god omsorg?
 • 3) Forklar, hvad omsorgssvigt er.
 • 4) Hvad er den negative virkning af omsorgssvigt?

Kap. 1.3, side 19 -24 – Hjernens udvikling

 • 1) Forklar menneskehjernens udvikling med udgangspunkt i figur 1.4. Inddrag herunder begreberne zygote, ectoderm og neruralrør.
 • 2) Gør rede for begreberne synaptogenese og beskæring af synapser, og forklar med udgangspunkt i figur 1.5 hvornår processerne er aktive i forskellige dele af hjernen under hjernens udvikling.
 • 3) Hvad er myelinisering, og hvorfor er processen vigtig for hjernen funktion.
 • 4) Hvad menes der med, at teenagerhjerne er karakteriseret ved stor plasticitet? Inddrag herunder figur 1.6.
 • 5) Gør rede for teenagerhjernens såkaldte udviklings-mismatch, og hvilken rolle dette spiller for teenagerens psyke.
 • 6) Hvad er teratogener?
 • 7) Hvilke skader kan en moders alkoholmisbrug gøre på fosteret og sidenhen på barnet?

Kapitel 1.4, side 24-27 – Winnicott, tilknytning,Harlow

 • 1) Gør rede for begreberne tilknytning og den-gode-nok-mor.
 • 2) Hvad bruger barnet ifølge Winnicott et overgangsobjekt til?
 • 3) Hvad er et falsk selv?
 • 4) Gør rede for Harlows forsøg med rhesusaber, og hvilke perspektiver forsøgene har for betydningen af omsorgssvigt.

Kapitel 1.5, side 27-32 – Nyere trends i børnepsykologi

 • 1) Gør rede for Sterns beskrivelse af kerneselvet på side 28. Inddrag derefter begrebet om spejlneuroner (kapitel 4.4) for at forklare, hvad der sker i barnet.
 • 2) Hvad er Boris Cyrulniks holdning til virkningen af omsorgssvigt?
 • 3) Gør rede for kængurumetoden.

Kapitel 1.6, side 32-39 – Erik Erikson

 • 1) Gør rede for begreberne Eriksons definition af identitet.
 • 2) Gør rede for begrebet epigenetisk udvikling, og forklar, hvordan den russisk dukke på side 33 kan illustrere dette begreb.
 • 3) Gør rede for begrebet basic trust.
 • 4) Gør rede for udviklingskrisen i ungdommen, dvs. Eriksons 5. stadium.
 • 5) Gør rede for udviklingskrisen i alderdommen, dvs. Eriksons 8. stadium.
 • 6) Forklar figur 1.8, som er en tavle over Eriksons otte udviklingsstadier.

Kapitel 1.7 – Sartre og eksistentialismen

 • 1) Gør rede for disse centrale begreber hos Sartre:

  • a) Eksistensen går forud for essensen
  • b) Angst
  • c) Valg
  • d) Frihed
  • e) Autenticitet
  • f) Eksistentielt selvmord

Kapitel 1.8 – Humanistisk psykologi: Maslow

 • 1) Forklar Maslows behovspyramide.
 • 2) Gør rede for de vigtigste punkter i Abraham Maslows humanistiske psykologi.
 • 3) Hvad er de personlige fordele ved selvaktualisering?
 • 4) Gør rede for forskelle og ligheder mellem humanistisk psykologi og eksistentiel psykologi.

Kapitel 1.9 – Positiv psykologi

 • 1) Nævn to af de drivende kræfter i positiv psykologi.
 • 2) Hvad er essensen i positiv psyologi?
 • 3) Forklar begrebet flow.
 • 4) Gør rede for forskelle og ligheder mellem positiv psykologi og humanistisk psykologi.

Kapitel 1.10 – Meditation

 • 1) Hvad går meditation ud på?
 • 2) Hvilke fysiologiske reaktioner blev der målt kroppen, når under Transcendental Meditation? Inddrag herunder figur 1.12.
 • 3) Hvilke neuroplastiske forandringer i hjerne har forskerne målt hos erfarne udøvere af meditation?