Kort om samfundsfag

Kort om samfundsfag - spilforklaring

Kort om samfundsfag er et undervisningsspil, der kan bruges til at træne og repetere fagets mange  begreber og faglige sammenhænge. Det kan spilles på fem minutter eller halvanden time. Det kan spilles alene, i par, grupper eller i en hel klasse.

For at få det optimale ud af spillet har du brug for et klassesæt på 4 x 6 sæt spillekort.

Spillet består af seks sæt spillekort med henholdsvis begreber, aktører og opgaver. Der er 60 kort i hvert sæt. Sættene er:

 • Økonomi
 • Sociologi
 • Politik
 • EU og IP
 • Aktørkort med væsentlige samfundsmæssige aktører
 • Opgavekort med en lang række af øvelser og måder at træne begreberne på.

Spillet kan bruges på tre måder: 

I)  Træning af begreber:

 • Tag et sæt kort (fx økonomi) og gå i gang med at træne begreberne.
 • Du eller eleverne vælger hvilke begreber, som de træner. 
 • De bestemmer selv hvordan, f.eks. kan de to og to teste hinandens viden. 

II) Sammenhæng mellem begreber:

 • Tag nogle begreber eller aktører
 • Sæt dem sammen, og forklar sammenhængen
 • Skift begreberne / aktørerne ud og forklar den nye sammenhæng
 • Læreren kan evt. udvælge nogle begreber ud på forhånd

III) Brug opgavekortene

 • Du udvælger blandt opgavekortene bestemte øvelser, som du beder eleverne arbejde med. 
 • På opgavekortene står hvor lang tid opgaven tager og antal personer.