Kort om samfundsfag

Brug kortspillene i undervisningen

Samfundsfag er et begrebstungt fag. Med Kort om samfundsfag kan man sætte de faglige begreber i spil og træne eleverne i at tænke og arbejde samfundsfagligt med det faglige begrebsapparat i centrum.

Kort om samfundsfag kan gøre undervisningen varierende, underholdende og udfordrende - fra det lille afbræk til den krævende opgave med skriftlige produktkrav.

I opgavesættet præsenteres forskellige varianter af cooperative learning-inspireret "quiz og byt", hvor kortene med definitioner bruges til simpel repetition, eller til øvelser der træner forskellige faglige mål inklusive de skriftlige opgavegenrer på samfundsfag a-niveau. Øvelserne lægger ofte op til samarbejde i grupper, men kan også bruges individuelt. Man kan ved brug af point-systemet indlægge et konkurrenceelement, der nok skal skabe dynamik i undervisningen.

"Jeg blev overrasket over bredden af spillet: Det kan spilles enkelt ved blot at repetere begreber, men hvad der virkeligt overraskede mig positivt var de mange muligheder for virkelig at komme i dybden med faget."

Niels Nøddebo (underviser i samfundsfag og historie)