Kort om samfundsfag

Kort om samfundsfag

– en workshop om begrebskort i samfundsfagsundervisningen – et gå-hjem-møde

Kursusudbyder
GL-E

Den gode karakter i samfundsfag er afhængig er mange ting, men der er især tre ting der er vigtige:

1. At eleverne kan redegøre for faglige begreber

2. At de kan se sammenhænge mellem begreberne

3. At de kan anvende begreber på konkrete problemstillinger

For at styrke elevernes kompetencer på disse områder, udviklede
Søren Lindgreen og Jeppe Wolff Ejlskov kortspillet Kort om samfundsfag.

Spillet består af begrebskort der dækker hele faget.

Det kan bruges til repetition eller til diskussion.
Det kan spilles af
 en hel klasse eller af en enkelt elev, på 5 min. eller flere timer.


Som underviser får du med spillet et fleksibelt værktøj til
undervisningen.

Formål med workshoppen

Få konkrete idéer til, hvordan du kan bruge begrebskort i din undervisning.

Arbejdsform

Workshop med oplæg om leg og faglig læring og introduktion til brug af begrebskortspillet Kort om samfundsfag.

Målgruppe

Undervisere i samfundsfag

Undervisere

Søren Lindgreen og Jeppe Wolff Ejlskov, underviser på Københavns VUC med speciel interesse i elevaktiverende arbejdsformer, faglige spil og sekvensering.

Tid og sted

Kurset afvikles skolebaseret. Ved kurser for hele faggrupper aftales pris.

Kontakt
Du kan kontakte kursussekretær Felícia Braga på fb@gl.org