Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag

Den samfundsfaglige regnemaskine

Den Samfundsfaglige Regnemaskine er et lille regnearksværktøj, som er udarbejdet med særlig henblik på at understøtte elevernes læring i forhold til kernestoffet metode som omfatter:

  • komparativ, kvalitativ og kvantitativ metode
  • statistiske mål, herunder lineær regression og mål for signifikant forskel.

Og det faglige mål om at eleverne skal kunne formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af foreliggende og egne beregninger, tabeller, diagrammer og modeller.

Regnearket består af 14 faneblade, hvoraf de 12 hjælper eleverne med at gennemføre en række almindelige beregninger. De sidste to faneblade indeholder en illustrativ simulering af hhv. Chi2-test og regressionsanalyse.

Beregningsfanerne er designet således, at eleverne kan kopiere data ind i et dataområde, hvorefter regnearket producerer procentberegninger, vækstrater, indekstal, Chi2-test, regressionsanalyse, beregning af stikprøveusikkerhed på andele og t-test på to uafhængige stikprøver.

Download notat om Chi2-test