Arbejdsbog til skriftlig samfundsfag

Guidelines til egenproduktion af genreopgaver

En af de store udfordringer ved at undervise i samfundsfag på A-niveau er uden tvivl den skriftlige dimension og mulighederne for at tilrettelægge en systematisk træning af færdigheder i at besvare de forskellige genre-opgaver.

En forudsætning for at dette kan lade sig gøre er, at man har let og rigelig adgang til forskellige genreopgaver indenfor de mange forskellige stofområder, således at man allerede tidligt i forløbet kan begynde at træne færdighederne i det små.

I et fag som matematik synes det at være forholdsvis nemt at få adgang til rigelige mængder relevant opgavemateriale. I samfundsfag er situationen lidt en anden. Mange af de gamle eksamensopgaver i samfundsfag indeholder materialer, hvortil der er knyttet forskellige ophavsrettigheder. I de senere år er man dag begyndt at lægge gamle eksamensopgaver ud på den såkaldte Materialeplatform og det er jo i og for sig meget fint. Meget tyder dog på, at mange kolleger har svært ved at orientere sig i Materialeplatformens digitale labyrint – og ikke mindst: De har meget svært ved at skaffe sig et overblik over materialerne. Hvor finder jeg lige et opgavesæt som passer til det forløb om valget i USA, som jeg arbejder med lige nu?

Alternativet til at forlade sig på Materialeplatformen er, at man går sammen, danner mindre eller større faglige netværk – eventuelt via de sociale medier - og laver en ”virtuel opgavefabrik”. For at understøtte sådanne initiativer har jeg her skrevet nogle få enkle retningslinjer for fremstilling af genreopgaver. Jeg har her valgt at fokusere på de såkaldte store spørgeord. Lav en god opgave, del den med andre og få 20 opgaver igen! Man bliver faktisk selv lidt skarpere på det at skrive genreopgaver, når man selv har prøvet at producere nogle stykker.   

Undersøg

Opgaver med spørgeordet undersøg er oftest opbygget efter følgende form:

 • Undersøg, hvad der af materialet i bilag x1 kan udledes om ….. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

I lige netop dette tilfælde er det lidt vanskeligere at give helt præcise retningslinjer for materialesøgning end i de følgende afsnit. Det gælder dog som hovedregel, at det er en god idé at tage fat i et aktuelt emne, som også er centralt i samfundsfagets kernestof. Det kunne eksempelvis være ulighed.

Opgaver af denne type er ofte ledsaget af en række figurer og tabeller, som man først skal have fundet frem og eventuelt bearbejdet. Jeg har her valgt den nemme løsning af bruge hhv. Danmarks Statistiks StatistikBanken og AAU’s SurveyBanken. Alternativet for mig ville være at Google ”Ulighed i Danmark PDF” og her satse på at finde diverse ministerielle rapporter og rapporter fra de utallige Tænketanke (Ugebrevet A4, Kraka, Cevea, CEPOS etc). I andre tilfælde vil det også være relevant at søge efter data hos EuroStat, OECD, IMF, Verdensbanken. Endelig er der også den mulighed, at man søger i det hav af forskellige rapporter, som løbende publiceres i PDF-format af ministerier, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, internationale organisationer og tænketanke. Det kan nogle gange være en lidt tidskrævende, men også intellektuelt stimulerende øvelse.

Figur 1: Indkomstuligheden i Danmark 1987-2014. Gini-koefficienten.

Tabel 1: Uddannelse og personlig bruttoindkomst. Absolutte tal.
IngenUfaglærteEFGKVUMVULVUVed ikkeI alt
0-99.999 kr.1931234643196313
100.000-149.999 kr.1443114326522511432
150.000-199.999 kr.95512083375248494
200.000-299.999 kr.11013141767143296903
300.000-399.999 kr.74122503842077351068
400.000-499.999 kr.323924355142853599
500.000-599.999 kr.19131051750813288
600.000-699.999 kr.60351331511137
700.000-799.999 kr.431461927275
800.000-899.999 kr.1095918042
900.000-999.999 kr.11102612032
>1.000.000 kr. 10164821050
Ved ikke5615501132124180
Ønsker ikke at oplyse815424347115607607
N=8174722030376932537565220
Tabel 2: Alder og personlig bruttoindkomst. Absolutte tal.
Alder15-3435-4950-6465+Total
0-99.999 kr.27124289332
100.000-149.999 kr.1565290145443
150.000-199.999 kr.10176134186497
200.000-299.999 kr.128230310245913
300.000-399.999 kr.1353223961851038
400.000-499.999 kr.6620722991593
500.000-599.999 kr.2112810825282
600.000-699.999 kr.7585522142
700.000-799.999 kr.53032976
800.000-899.999 kr.11517538
900.000-999.999 kr.2815631
>1.000.000 kr. 02221548
Ved ikke77404419180
Ønsker ikke at oplyse77148202180607
N=10471360168111325220
Tabel 3: Region og personlig bruttoindkomst. Absolutte tal.
RegionHovedstadenSjællandSyddanmarkMidtjyllandNordjyllandTotal
0-99.999 kr.9331769339332
100.000-149.999 kr.1225510811048443
150.000-199.999 kr.1336011813353497
200.000-299.999 kr.203139214229128913
300.000-399.999 kr.286156234274881038
400.000-499.999 kr.2139211312550593
500.000-599.999 kr.11652454128282
600.000-699.999 kr.6822182311142
700.000-799.999 kr.3781411676
800.000-899.999 kr.14696338
900.000-999.999 kr.13663331
>1.000.000 kr. 30826248
Ved ikke5329443618180
Ønsker ikke at oplyse1819013913562607
N=1562754114012255395220
Tabel 4: Køn og personlig bruttoindkomst. Absolutte tal.
KønMandKvindeTotal
0-99.999 kr.26072332
100.000-149.999 kr.280163443
150.000-199.999 kr.311186497
200.000-299.999 kr.534379913
300.000-399.999 kr.5225161038
400.000-499.999 kr.237356593
500.000-599.999 kr.95187282
600.000-699.999 kr.4399142
700.000-799.999 kr.274976
800.000-899.999 kr.53338
900.000-999.999 kr.82331
>1.000.000 kr. 123648
Ved ikke13743180
Ønsker ikke at oplyse369238607
N=284023805220

I de fleste tilfælde ville man beregne procenter på de fleste tabeller, men overlade en eller to til eleverne. Man kan også udbygge opgaven ved at bruge ”Den Samfundsfaglige Regnemaskine” til at lave en Chi2-test på nogle af tallene.

Tabellerne her giver mig anledning til at formulere følgende opgave:

 • Undersøg, hvad der af materialet i bilag x1 kan udledes om uligheden i Danmark. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger.

Sammenlign

Opgaver af typen sammenlign er typisk bygget op efter følgende skabelon:

 • Sammenlign ……………………..som kommer til udtryk i bilag x1, bilag x2 og bilag x3. Besvarelsen skal indeholde overvejelser om …………..

For at konstruere en sådan opgave kan man med fordel gribe fat i et aktuelt emne i medierne. Det kunne pt. være fordelingsvirkningerne af Venstre-regeringens 2025 plan.

Den letteste fremgangsmåde i forhold til at finde relevante bilag er at bruge InfoMedia. Jeg har her valgt at søge i landsdækkende danske dagblade i de sidste 30 dage. Jeg vælger avanceret søgning og kombinerer søgningen på ”2025-planen” og ”ulighed”. Søgningen, som blev gennemført den 6. september 2016, gav i alt 29 artikler. Blandt disse 29 artikler fandt jeg følgende tre:

 • Regeringens store plan gør Danmark lidt mindre lige, 31. august 2016 Kristeligt Dagblad, Thue Ahrenkilde Holm.
 • Farveblind finanslov og blå fremtidsplan, 31. august 2016 Information, Rasmus G. Svaneborg
 • Danmark bryder flere løfter om øget lighed, 4. september 2016 Politiken, Jens Bostrup

På baggrund af disse bilag kan man nu formulere følgende sammenlignings-opgave:

 • Sammenlign de synspunkter på 2025-planens fordelingsmæssige virkninger, som kommer til udtryk i bilag B1, bilag B2 og bilag B3. Besvarelsen skal indeholde overvejelser om fattigdom, ulighed og social arv.

Man kan med fordel vælge artikler med et interview af en ekspert på området. I så fald kan man inkludere ”interview” som søgeord i InfoMedia.

Diskussion

Opgaver af typen diskussion er typisk bygget op efter følgende skabelon:

 • Diskutér, hvorvidt ………….. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag x4, og du skal anvende viden om …….

Her vil det igen være relevant at vælge et aktuelt emne i medierne og søge i InfoMedia. 2015 planen har jo blandt andet til formål at skabe vækst i det danske samfund. Derfor prøvede jeg at søge på kombinationen af ”vækst” og ”økonomisk politik”. Det ledte mig frem til følgende artikel:

 • Økonomiske dogmer står for fald, 9. august 2016 Jyllands-Posten, Thomas Thygesen

På baggrund af disse bilag kan man nu formulere følgende diskussions-opgave:

 • Diskutér, hvilken rolle staten kan tænkes i forhold til at skabe økonomisk vækst. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag x4, og du skal anvende viden om det økonomiske kredsløb og økonomisk politik.

Notat

Du er politisk rådgiver for NN. Skriv et notat, der sætter NN i stand til at ……. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag x, og du skal anvende viden om…….

Opgaver i denne genre handler ofte om en politisk leder i et parti eller en interesseorganisation, som står overfor en aktuel udfordring. Her lyder anbefalingen igen: Find ved hjælp af InfoMedia en god artikel om emnet.

I dette tilfælde har jeg søgt på ”Mette Frederiksen” og ”Folketingsvalg” og finder straks:

 • Venstrefløjen får det ikke lettere med Mette Frederiksen 23. august 2016 Kristeligt Dagblad, Henrik Hoffmann-Hansen.

Du er politisk rådgiver for Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen. Skriv et notat, der sætter Mette Frederiksen i stand til at argumentere for en strategi, der skal sikre, at Socialdemokraterne genvinder regeringsmagten efter næste valg til Folketinget. Notatet skal tage udgangspunkt i bilag x, og du skal anvende viden om partiadfærd.