Fold dig ud i samfundsfaglige metoder

'Fold dig ud i samfundsfaglige metoder' giver en grundig indføring i de samfundsvidenskabelige metoder og en række ideer til litteratursøgning, tekstanalyse og gennemførsel af samfundsvidenskabelige undersøgelser. Det belyses hvordan man behandler statistiske oplysninger og hvordan regneark kan bruges. Skriftlige produkter som den skriftlige studentereksamensopgave, projektopgaven og synopsen er behandlet grundigt og med masser af eksempler.

Det er bogens mål at bidrage til at styrke den fagligt funderede undervisning i metode i bred forstand og den ligger derfor i naturlig forlængelse af den øgede betoning af metode i samfundsfag i de gymnasiale uddannelser efter gymnasiereformen.

For spørgeskemaundersøgelsen side 26 og indtastningsskabelonen side 27 skal der lyde en tak til Bent Fischer-Nielsen, Frederiksværk Gymnasium og HF.