Metodebogen

Åbn undermenuer...

SRP med samfundsfag: Metode og basal videnskabsteori

I Metodebogens kapitel 11 kan du læse om, hvordan du besvarer projektopgaver i samfundsfag, herunder ikke mindst studieretningsprojektet (SRP).

Studieretningsprojektet skrives som hovedregel i to fag, og det er under alle omstændigheder et krav, at forskellige metodiske tilgange anvendes. Dem kan du finde i Metodebogen.

Det er også et krav, at du i SRP gør dig basale videnskabsteoretiske overvejelser. Dem kan du læse om i Metodebogens kapitel 8 og 9.

Kapitel 8 (om forskningskriterier) kan du bruge til at vurdere, hvor videnskabelig din undersøgelse er. I hvilken grad lever den op til kriterier for god forskning? Det kan du skrive i den skriftlige besvarelse, eller du kan bruge det til at vurdere din besvarelses styrker og svagheder i din mundtlige fremlæggelse.

Kapitel 9 (om videnskabsteoretiske tilgange) kan du bruge til at finde ud af, hvilken slags samfundsvidenskab, du arbejder med. Er din tilgang matematisk-forklarende eller humanistisk-fortolkende? Kan du sætte et videnskabsteoretisk "stempel" på det, du gør i din SRP? Det kan du skrive i selve din projektopgave, eller du kan komme ind på det i dit mundtlige forsvar for SRP.

Tre eksempler på videnskabsteoretiske overvejelser i SRP'er:

  • Hvis du har analyseret politiske partiers (læs Politikbogen s. 103-106) eller vælgeres (læs Politikbogen s. 131) adfærd med brug af Downs model, er din tilgang rational choice (læs Metodebogen s. 178-180).
  • Hvis du påpeger, hvordan grupper i samfundet udelukkes eller diskrimineres (fx med Axel Honneths anerkendelsesteori, læs Sociologibogen s. 198-203), har du en kritisk teori-tilgang (læs Metodebogen s. 180-182).
  • Hvis du laver en diskursanalyse (læs Metodebogen s. 75-79), har du arbejdet socialkonstruktivistisk (læs Metodebogen s. 182-186).

Du kan bruge præsentationerne af de(n) relevante tilgang(e) til at finde argumenter for, at du har gjort som du har gjort, og til at påpege noget af den kritik, der kan rettes mod sådan en undersøgelse. Du kan også bruge præsentationen af en af de andre tilgange til at komme med eksempler på, hvad du kunne have gjort i stedet, hvis du havde valgt en anden tilgang.

Du kan se en række eksempler på konkrete opgaveformuleringer til SRP på denne side.