Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 15: Lav dine egne undersøgelser

Øvelsesopgaver

  1. Undersøg med brug af kvantitativ metode, i hvor høj grad der er forskel på pigers og drenges fordelingspolitiske og/eller værdipolitiske holdninger i din klasse eller på din skole. Hvilke årsager kan der være til forskellene? Inddrag kapitel 7.
  2. Undersøg med brug af kvalitativ metode, hvorfor piger og drenge i din klasse eller på din skole har forskellige fordelingspolitiske og/eller værdipolitiske holdninger. Brug interviewguide. Inddrag kapitel 7.
  3. Undersøg i www.surveybanken.aau.dk uddannelsens betydning for værdipolitiske holdninger og partivalg (kvantitativ metode). Inddrag kapitel 7.
  4. Interview personer med forskellig uddannelseslængde om deres værdipolitiske holdninger og undersøg om der er et mønster (kvalitativ metode)? Brug interviewguide. Inddrag kapitel 7.
  5. Diskutér styrker og svagheder ved at bruge kvantitativ og kvalitativ metode til jeres undersøgelse af køn/uddannelse.