Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 3: Partiidentifikation

Tjek på lektien

 1. Forklar begrebet partiidentifikation.
 2. Forklar Michiganmodellen ved at redegøre for faktorerne (variablene) og pilene (årsagssammenhængene) i figur 3.1.
 3. Giv egne eksempler på hver af pilene (årsagssammenhængene) i figur 3.1.
 4. Hvad menes med langtidsfaktorer og korttidsfaktorer?
 5. Hvorved adskiller Michiganmodellen sig fra teori om den rationelle vælger?  
 6. Hvad betyder partiidentifikation for vores måder at opfatte politiske informationer?

Øvelsesopgaver

 1. Hvad viser tabel 3.1 om sammenhængen mellem køn og partiidentifikation i Danmark?
 2. Hvad viser tabel 3.2 om sammenhængen mellem alder og partiidentifikation i Danmark?
 3. Sammenlign hvor stor betydning henholdsvis køn og alder har for partiidentifikationen?
 4. Hvilke årsager kan der være til alderens betydning for partiidentifikationen?
 5. Hvordan adskiller Michiganmodellen sig fra klasseanalysen?
 6. I hvilken grad passer begrebet om partiidentifikation ind i et partisystem som det danske med mange politiske partier?
 7. Hvordan passer Michiganmodellen ind et partisystem som det amerikanske og engelske med to dominerende partier?
 8. Hvor mange har skiftet partiidentifikation i USA fra 2018 til 2020 ifølge  www.pewresearch.org/politics/2020/08/04/voters-rarely-switch-parties-but-recent-shifts-further-educational-racial-divergence/. Hvilke sociodemografiske grupper er de mest trofaste vælgere i USA 2018-2020?
 9. Hvad viser nedenstående figur 1 om partiidentifikation blandt Trumps og Bidens vælgere. Sammenlign partiidentifikationen i USA (figur 1) og Danmark (figur 3.2 side 37). Hvilke årsager kan der være til forskellen?