Vælgeradfærd og statistik

Kapitel 4: Fordelings- og værdipolitik

Tjek på lektien

 1. Hvordan illustrerer figur 4.1 Ingleharts udtryk ”faldende marginalnytte af økonomisk vækst"?
 2. Forklar Ingleharts tanker om skiftet fra materielle værdier til postmaterielle værdier, og at man nu deler sig efter værdier og ikke længere efter klasser ifølge figur 4.2.
 3. Hvilken sammenhæng er der mellem begreberne materialisme/postmaterialisme (Inglehart) og begreberne gammel/ny politik (Borre)?
 4. Forklar og giv eksempler på de fire politiske positioner i figur 4.3:

  • Fordelingspolitisk højreorienteret
  • Fordelingspolitisk venstreorienteret
  • Værdipolitisk højreorienteret
  • Værdipolitisk venstreorienteret.

 5. Hvilken kombination af holdninger har man i hver af de fire blanke firkanter mellem akserne i figur 4.3?
 6. Vil man ud fra en fordelingspolitisk venstreorienteret holdning være mest enig med A eller B i tekstboksen side 47?
 7. Vil man ud fra en værdipolitisk højreorienteret holdning svare Enig eller Uenig til de fire spørgsmål i tekstboksen side 48?  
 8.  Prøv selv at svare på de otte spørgsmål i tekstboksene side 47-48 og ud fra disse svar at placere dig i figur 4.3.
 9. Hvordan er figur 4.4 og 4.5 konstrueret?

Øvelsesopgaver til figur 4.4 og 4.5

 1. Hvilke politiske partier har lettest ved at samarbejde om fordelingspolitikken?
 2. Hvilke politiske partier har lettest ved at samarbejde om værdipolitikken?
 3. Hvilke partier kan bedst siges at være politiske midterpartier?
 4. Hvilke partier placerer sig mest yderligt på fordelings- og værdipolitikken?
 5. Er der overensstemmelse mellem vælgernes placering (figur 4.5) og kandidaternes placering (figur 4.4)? Er der nogle partiers kandidater, som ikke helt er i overensstemmelse med deres vælgere? Kan andre partier udnytte en forskel mellem et partis kandidaters holdninger og partiets vælgeres holdning?
 6. Hvordan kan vi forstå det ryk mod venstre på den fordelingspolitiske akse, som næsten alle partierne i figur 4.5 foretager fra 2001 til 2011?
 7. Hvilken udvikling sker der i forhold til den værdipolitiske akse for partiernes vælgere fra 2011 til 2016? Hvad kan årsagen være?