Digitale udgivelser på flere platforme

Mange af Columbus' titler fås både i trykte og digitale formater. Vores spidskompetence er at levere fagligt og didaktisk indhold af høj kvalitet, og vi betragter underviserens didaktiske dømmekraft som den, der bør afgøre valget af læremiddel - inklusive om det er det digitale eller analoge format.

NYT: iBibliotek med Columbus' udgivelser

Fra skoleåret 2020/21 er Columbus' iBøger® med i iBiblioteket®.

Med iBibliotek® har din skole adgang til iBøger® fra førende danske uddannelsesforlag. I iBibliotek® kan lærere, elever og kursister streame interaktive og opdaterede undervisningsmaterialer til de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og almen voksenuddannelse.

Til stx, hf, hhx, htx og eux består iBibliotek® af iBøger® fra Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus, Gyldendal, Nucleus og Systime.

Læs mere på iBibiotek.dk

Andre digitale ressourcer

Bogens hjemmeside

Til alle vores bogudgivelser findes tilhørende onlineressourcer, som kan findes under menupunktet Bogens hjemmeside. Her vil du ofte kunne finde figurer fra bøgerne, supplerende opgaver og øvelser og forslag til videre læsning.
Læs mere på Bogens hjemmeside

Samfundsfag.dk

Den digitale rygrad til samfundsfagsundervisningen: På samfundsfag.dk finder du alle centrale faglige begreber forklaret, og siden er under løbende udvikling med nye spændende funktioner, bl.a. datavisualisering, animationer og instruktionsfilm.
Læs mere på Samfundsfag.dk

Kort om samfundsfag til iPhone og Android

Med appen Kort om samfundsfag kan du træne dit kendskab til de vigtige begreber i faget samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Appen er gratis og fungerer til både iPhone og Android.
Læs mere om Kort om samfundsfag her

Den digitale håndbog til iPhone

Download samfundsfag gratis fra App Store: Begrebsoversigt, information om eksamen, instruktion i samfundsvidenskabelig metode og meget mere. Desuden har du i Den digitale håndbog mulighed for at tilkøbe Samfundsstatistikken.
Download Den digitale håndbog i App Store

Luk samfundet op!

Den meget omfattende hjemmeside, der hører til Columbus' populære grundbog til samfundsfag C. Find øvelser, ekstramateriale, filmklip, interaktive test og undervisningsforløb. Siden rummer også inspiration til at lave digitale elevprodukter i undervisningen og bygger bro fra lærebogen og helt ud i samfundet.
Læs mere på luksamfundetop.dk

Det Danske Arbejdsmarked

Et gratis undervisningsmateriale om den danske model, udfordringer for den danske model og livet på de danske arbejdspladser. www.detdanskearbejdsmarked.dk henvender sig både til undervisning i samfundsfag og til den, der er nye på arbejdsmarkedet.
Besøg Det danske Arbejdsmarked

Europaundervisning

Filmene på www.europaundervisning.dk har til formål at højne undervisningen om EU på uddannelsesinstitutioner og højskoler samt bidrage til at kvalificere den demokratiske debat og klæde vælgerne bedre på − bl.a. gennem interviews med en række nøglepersoner i EU’s politiske maskinrum i Bruxelles: Seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet, den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager og Ministerrådets generalsekretær, Jeppe Tranholm-Mikkelsen.
Besøg Europaundervisning

Europe Alive

Europe Alive er et innovativt undervisningstilbud, hvor traditionelle undervisningsmaterialer kombineres med et simulationsspil styret af en digital platform. 70-200 elever bliver aktive deltagere i EU's lovgivningsproces. De bliver ministre, parlamentarikere, specialister i Kommissionen, særlige rådgivere, lobbyister eller journalister. Opgaven er at forhandle et direktiv om reglerne for EU's arbejdsmarked på plads.

Europe Alive er designet for at gøre det svære EU-stof tilgængeligt og nærværende for eleverne. Alle får en rolle og bliver guidet gennem spillet af en individuel, digital platform. På den måde engagerer spil-universet alle elever på nye måder, samtidig med at de forstår hvordan EU fungerer, og hvorfor det fungerer som det gør.
Besøg Europe Alive