Digitale udgivelser på flere platforme

Mange af Columbus' titler fås både i trykte og digitale formater. Vores spidskompetence er at levere fagligt og didaktisk indhold af høj kvalitet, og vi betragter underviserens didaktiske dømmekraft som den, der bør afgøre valget af læremiddel - inklusive om det er det digitale eller analoge format.

Digitale udgivelser som iBøger®

Udvalgte Columbus-titler fås i iBogs®-formatet, der integrerer tekst, film og interaktive elementer.

Du kan se et eksempel på en iBog® her.

iBøgerne® købes i vores webshop, og licenser aktiveres på MinKonto, hvor man opretter en profil.

NYT: iBibliotek med Columbus' udgivelser

Fra skoleåret 2020/21 er Columbus' iBøger® med i iBiblioteket®.

Med iBibliotek® har din skole adgang til iBøger® fra førende danske uddannelsesforlag. I iBibliotek® kan lærere, elever og kursister streame interaktive og opdaterede undervisningsmaterialer til de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne og almen voksenuddannelse.

Til stx, hf, hhx, htx og eux består iBibliotek® af iBøger® fra Dansklærerforeningens Forlag, Forlaget Columbus, Gyldendal, Nucleus og Systime.

Læs mere på iBibiotek.dk

Andre digitale ressourcer

Bogens hjemmeside

Til alle vores bogudgivelser findes tilhørende onlineressourcer, som kan findes under menupunktet Bogens hjemmeside. Her vil du ofte kunne finde figurer fra bøgerne, supplerende opgaver og øvelser og forslag til videre læsning.
Læs mere på Bogens hjemmeside

Samfundsfag.dk

Den digitale rygrad til samfundsfagsundervisningen: På samfundsfag.dk finder du alle centrale faglige begreber forklaret, og siden er under løbende udvikling med nye spændende funktioner, bl.a. datavisualisering, animationer og instruktionsfilm.
Læs mere på Samfundsfag.dk

Kort om samfundsfag til iPhone og Android

Med appen Kort om samfundsfag kan du træne dit kendskab til de vigtige begreber i faget samfundsfag på ungdomsuddannelserne. Appen er gratis og fungerer til både iPhone og Android.
Læs mere om Kort om samfundsfag her

Den digitale håndbog til iPhone

Download samfundsfag gratis fra App Store: Begrebsoversigt, information om eksamen, instruktion i samfundsvidenskabelig metode og meget mere. Desuden har du i Den digitale håndbog mulighed for at tilkøbe Samfundsstatistikken.
Download Den digitale håndbog i App Store

Luk samfundet op!

Den meget omfattende hjemmeside, der hører til Columbus' populære grundbog til samfundsfag C. Find øvelser, ekstramateriale, filmklip, interaktive test og undervisningsforløb. Siden rummer også inspiration til at lave digitale elevprodukter i undervisningen og bygger bro fra lærebogen og helt ud i samfundet.
Læs mere på luksamfundetop.dk

Det Danske Arbejdsmarked

Et gratis undervisningsmateriale om den danske model, udfordringer for den danske model og livet på de danske arbejdspladser. www.detdanskearbejdsmarked.dk henvender sig både til undervisning i samfundsfag og til den, der er nye på arbejdsmarkedet.
Besøg Det danske Arbejdsmarked

Europaundervisning

Filmene på www.europaundervisning.dk har til formål at højne undervisningen om EU på uddannelsesinstitutioner og højskoler samt bidrage til at kvalificere den demokratiske debat og klæde vælgerne bedre på − bl.a. gennem interviews med en række nøglepersoner i EU’s politiske maskinrum i Bruxelles: Seks danske medlemmer af Europa-Parlamentet, den danske EU-kommissær, Margrethe Vestager og Ministerrådets generalsekretær, Jeppe Tranholm-Mikkelsen.
Besøg Europaundervisning

Digitalt til folkeskolen

Styr på samfundet er portalen, der dækker det samfundsfaglige stof i udskolingen. Den findes også som en trykt bog i et lækkert format.
Læs mere om Styr på samfundet