Åbn undermenuer...

Forfatterhåndbog

Indledning

Vejen fra ide til endelig bog er en inspirerende og kreativ proces. Vi håber med denne tekst at kunne give nogle gode råd, men også at påpege nogle forhold som man allerede tidligt i processen skal være opmærksom på, for dermed at gøre det færdige produkt så komplet som muligt.

____________________________________________________________________________________________

Hvis jeg har en god ide?

Hvis du har en god ide til en bog skal du så tidligt som muligt henvende dig til Columbus. Du kan her på hjemmesiden se hvilke bøger forlaget allerede har udgivet. Columbus udgiver især bøger til samfundsfag i de gymnasiale uddannelser, men har også udgivet bøger til folkeskolen og i fag som historie og religion, ligesom gymnasiereformens krav om samarbejde mellem fagene har sat tværfaglige udgivelser på dagsordenen.

Du er måske bekymret for at forlaget vil stjæle din gode ide - det skal du ikke være.
Vi synes selv vi behandler alle henvendelser redeligt. Nogle forfattere henvender sig tidligt i idefasen. De har en god ide til en bog og fremsender måske en synopsis eller indholdsfortegnelse, mens andre fremsender et næsten færdigt manuskript. Uanset hvor langt du er i processen vil dit oplæg blive vurderet seriøst af redaktørerne på Columbus. Der vil eventuelt blive afholdt et møde, hvor bogens målgruppe, omfang, deadline m.v. vil blive drøftet.

_____________________________________________________________________________________________

Manuskript

Hvis oplægget alene er en ide eller en disposition vil forlaget normalt gerne se en mere detaljeret indholdsfortegnelse og et prøvekapitel. Det er også i denne fase, at der underskrives en kontrakt mellem forlaget og forfatteren. Hvis der er flere forfattere skal det internt mellem disse aftales en procentmæssig fordeling af forfatterhonoraret.

I nogle tilfælde kan Columbus være behjælpelig med at finde andre forfattere at skrive sammen med. Det er Columbus' erfaring, at en tidlig kontakt mellem forlag og forfatter(e) giver det bedste slutresultat. Nogle forfattere vælger at sende kapitler løbende, som de får tilbagemeldinger på, mens andre vælger at sende det hele i et hug.

__________________________________________________________________________________________

Kontrakt

Columbus opererer med 2 kontrakttyper:

  • (A) 15% af skoleprisen med halvdelen ved manuskriptets aflevering og resten efter salg
  • (B) 20% af skoleprisen efter salg. Vi udbetaler forfatterhonorar 2 gange om året

_____________________________________________________________________________________________

Kontakt en af redaktørerne

Har du en god ide - et forslag, dom du vil diskutere med en kyndig kollega og redaktør? Så kontakt en af vores redaktører:

____________________________________________________________________________________________