Hvordan brødføder vi verden?

Velkommen til bogens hjemmeside

Her kan du gratis hente hæftet 'Hvordan brødføder vi verden?', ligesom du kan finde lærer- såvel som elevmaterialer under fanebladene.

Verdens befolkning vokser og vil sandsynligvis passere 11 mia. mennesker i år 2100. Efterspørgslen på jord til at dyrke fødevarer, energiafgrøder og fibre vokser også, og det samme gør konkurrencen om vandet. Naturen presses tilbage på mindre og mindre plads, og klimaet og den globale biodiversitet er truet. Med den nuværende kurs vil vi aflevere en klode i betydeligt ringere tilstand til de kommende generationer.

Dette hæfte stiller spørgsmålet: Hvordan brødføder vi verden? Og kan befolkningsvækst og stigende fødevarebehov gå hånd i hånd med bæredygtig udvikling?

Gennem en introduktion og seks temaer/lektioner søger vi svar – som på ingen måde er simple. Temaerne viser dilemmaer og udviklingsspor, som hver for sig i dag optræder som benspænd for en mere bæredygtig udvikling.