Åbn undermenuer...

Reformsamarbejde:

Fagligt samspil mellem Matematik og Samfundsfag

Til: Samfundsfags- og matematiklærere
 
Kurset imødekommer de nye krav og muligheder for samarbejde omkring brugen af matematik i samfundsfag, som følger af gymnasiereformen. Det være sig i form af samfundsfagslærere, der ønsker større viden om matematik eller matematik- og samfundsfagslærere, der ønsker inspiration til samarbejde omkring forløb, småopgaver og lignende.
 
For at imødekomme begge ønsker er kurset tilrettelagt med en fælles introduktion, hvorefter kurset bevæger sig i to spor: spor 1, der tilgodeser ønsket om inspiration til forløb, samt spor 2, der tilgodeser ønsket om større kendskab til matematikken i samfundsfag.
 
I forbindelse med spor 1 vil det være oplagt at tilmelde sig med en kollega med det andet fag. Eksempelvis vil det være oplagt, men ikke et krav, hvis man har en samfundsfaglig studieretning sammen.

Program

9:30: Morgenmad og velkomst

10:00: Oplæg ved Asmus Leth Olsen: Politik, tal og fortællinger
Asmus Leth Olsen er, ph.d. og adjundt ved Institut for Statskundskab, KU, og medforfatter til bogen Poligak - hvordan politkerne prøver at snøre dig, og hvorfor du næsten altid snyder dig selv

11:00: Intro til og overvejelser om fagenes muligheder.

12:00: Frokost og orientering om workshopper

12:45: Workshopper:
Workshop - spor 1: Større forløb med fokus på fagenes samspil
Workshop - spor 2: Konkret arbejde med regression


14:00: Pause/Kaffe og kage

14:15: Workshoppper:
Workshop - spor 1: Øvelser i udbud og efterspørgsel
Workshop - spor 2: Statistiske småopgaver

15:30: Opsamling og vidensdeling

16:00: Slut for i dag.

Nærmere beskrivelse af Workshop-sporene

Spor 1: Udvikling af samarbejde/samspil

a. Større forløb med fokus på fagenes samspil
Som inspiration til større grad af samarbejde/samspil mellem fagene, gives der mulighed for at udarbejde egne samarbejdsforløb med input fra udarbejdede forløb og forslag til andre vinkler. Udgangspunktet er forløb om meningsmålinger og privatøkonomi, med mulighed for inddragelse/udarbejdelse af egne idéer/perspektiver.

Undervisere: Linda Petersen, lektor i samfundsfag og historie på Rosborg Gymnasium, Thomas Heide-Jørgensen lektor i matematik og fysik på Rosborg Gymnasium.


b. Øvelser i udbud og efterspørgsel
Inspiration til tværfagligt samarbejde omkring mikroøkonomi. Emnet giver mulighed for at beskæftige sig med centrale dele af begge fags læreplaner. I matematik trænes viden om variabelsammenhænge og løsning af simple problemer, og matematikken aktualiseres, og i samfundsfag trænes viden om markedsmekanismen og ideologier.

Undervisere: Mette Schack Karlsen, lektor i matematik og samfundsfag på Holstebro Gymnasium og Marianne Hvidt, adjunkt i samfundsfag, matematik og erhvervsøkonomi ved Stenhus Gymnasium.
 
Spor 2: Øget kendskab til matematik i samfundsfag
 
a. Konkret arbejde med regression
Dette er regressions workshoppen, hvor vi arbejde os igennem teknikken med at lave regression i Excel. Til sidst vil vi fokusere på hvad vi som samfundsfag kan få ud af dette redskab.

Underviser: Mette Schack Karlsen, lektor i matematik og samfundsfag på Holstebro Gymnasium

b. Småopgaver i statistik

Ved Søren Peter Iversen, lektor i samfundsfag ved Sønderborg Gymnasium, lærebogsforfatter og medredaktør på Samfundsstatistik.

Praktisk

Tid: 13.9.2018

Sted: Ørestad Gymnasium, Ørestad Boulevard 75, København S

Pris: kr. 1200 inkl. moms

Tilmeldingsfrist: 7.9.2018

Arrangører: Foreningen af lærere i samfundsfag i samarbejde med Forlaget Columbus. Kurset er resultat af et udviklingsprojekt under Undervisningsministeriet.

Tilmelding

Felter markeret med skal udfyldes

 Navn
Ansættelsessted:
Skolens EAN-nr.
E-mail-adresse
Dit/dine fag
Hvilket spor ønsker du at deltage i? (fordeles efter først til mølle)