Åbn undermenuer...

Bestil elev-workshop: Demokrati i praksis

– en workshop med demokratiet og eleverne i fokus

Demokrati i Praksis er et undervisningskoncept, som har til formål at fremme elevers interesse for, og kendskab til, det danske demokrati. Det er en 3 timers workshop, hvor eleverne diskuterer og stemmer om en række demokratiske dilemmaer. Vi vægter højt, at eleverne ikke blot skal læse og høre om demokratiet, de skal også mærke demokratiet.


Hvordan er workshoppen opbygget?
Forud for workshoppen, læser eleverne et 10 siders inspirationsmateriale om demokrati. Materialet indeholder både en indføring i centrale demokrati-teorier samt relevant empirisk materiale – herved sikres, at workshoppen hviler på et fagligt solidt fundament.

På selve workshoppen deles eleverne ved borde af 8 personer. Hvert bord har en dialog-facilitator, i form af en elev, der har fået en grundig indførsel i, hvorledes man faciliterer den gode dialog og skaber sunde diskussioner. Efter en generel introduktion, beder vi eleverne stemme elektronisk om centrale dilemmaer vedrørende demokratiet. Herefter diskuterer eleverne problemstillingerne ved bordene for efterfølgende at stemme igen. Med andre ord, så er workshoppen bygget op som en tre-trins-raket, der hedder afstemning, diskussion, afstemning. Næste skridt er en plenumdiskussion, hvor vi diskuterer afstemningsresultaterne med eleverne: Hvorfor ser vi de resultater vi ser? Ændrede eleverne holdning gennem diskussionerne? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Når plenum sessionen er ovre, kører vi en ny runde med nye demokratiske dilemmaer, der følger samme tre-trins-raket som i den foregående runde.

Hvad får eleverne ud af det?
Selve inspirationsmaterialet giver en indføring i centrale demokratiteorier som det repræsentative demokrati, deliberativt demokrati og direkte demokrati. Derudover gennemgås blandt andet Hal Koch og Alf Ross’ demokratiopfattelser.

Det empiriske indhold i inspirationsmaterialet bygger primært på nationale forhold. Erfaringsmæssigt kommer diskussionerne på workshoppen dog også ud til at omhandle lokale og internationale forhold.

Et centralt kendetegn ved Demokrati i Praksis er, at dagen har fokus på de studerendes holdninger. Vi gør det tydeligt fra start, at der ikke er rigtigt/forkert svar. Når dette er sagt, gør vi det også klart, at nogle argumenter er bedre end andre – de skal underbygge deres argumenter og gerne fagligt. Denne tilgang til undervisningen finder vi yderst motiverende for eleverne, og vi oplever, at mange ’elevtyper’ bliver aktiveret.

Selvom workshoppen hviler på et fagligt fundament, bør det dog også bemærkes, at vi har til hensigt at tage eleverne med på en rejse. De skal føle, at samfundsproblemstillinger ikke kun er noget man læser om på skolebænken – deres demokratiske nysgerrighed skal aktiveres! At dette lykkes i praksis ses blandt andet i evalueringen af vores seneste workshop, hvor 84 % var positiv/meget positiv for at deltage.

Hvem kan være med?
Vi har den grundlæggende tilgang, at ’jo flere, jo bedre’.

På mange måder er Demokrati i Praksis ligesom det ’virkelige demokrati’. Jo flere der deltager, og jo mere divers gruppen er, jo bedre bliver resultatet. Workshoppen er endvidere relevant for alle samfundsfaglige niveauer, og vi ser meget gerne, at A/B/C blandes. Endeligt ser vi også meget gerne, at forskellige årgange og klasser blandes. Vi har både afholdt miniworkshops for en enkelt klasse samt større workshops for 200- 250 elever.

Hvad er lærernes rolle?
Forud for workshoppen skal vi bruge én lærer, som kan hjælpe os med at sikre det bedst mulige fit mellem workshoppen og det specifikke forløb workshoppen skal indgå i – er det starten på et AT-forløb? Er det et selvstændigt forløb? Eller noget helt tredje? Endvidere skal den pågældende lærer gerne hjælpe os med praktiske ting som at sikre et passende lokale, opsætning af borde/stole mm. På selve workshoppen er lærerne imidlertid fritstillet, da vi ønsker at skabe et magttomt rum, hvor eleverne sætter dagsordenen og dermed skaber diskussionerne

Kontakt os og hør mere
Asger Narud, tlf. 20716151
Mathias Mark Bornæs, tlf. 22132913

Mail: demokratiipraksis@gmail.com

Læs artikel i Djøf-bladet

Kristoffer Holm, samfundsfagslærer på Ørestad Gymnasium:

Lige fra starten af vores samarbejde udviste Mathias og Asger både et fagligt og personligt engagement der gennemsyrede hele deres tilgang til workshoppen. Kommunikationen og koordineringen gennem hele forløbet var præcis, grundig og effektiv.

Arrangementets interaktive karakter understøttede på en fin måde elevernes innovative tænkning samtid med at workshoppens demokratimateriale holdt eleverne fast forankret i en samfundsfaglig substans.

Fremhævelsesværdigt ved arrangementet er bestemt også Mathias og Asgers evne til at tale med eleverne - både i plenum og på tomandshånd. De evner i den grad at åbne diskussionerne op, holde et fagligt fokus og få eleverne til at bidrage.