Kursusudbyder
Forlaget Columbus

Formål
"Det udvidede faggruppemøde" er en workshop, hvor en Columbus-forfatter kommer ud til jeres skole, når I holder faggruppemøde. Mødet forlænges i dagens anledning med et oplæg og/eller en workshop om et emne, som I kan bruge til at inspirere eller kvalificere jeres undervisning, samarbejde eller andet.


Indhold

Afhængigt af emnet. Et eksempel:

At skrive historie: Med de nye lærerplaner fra 2017 er der sat ekstra fokus på skriftlighed i historiefaget. Eleverne skal lære at skrive historie både for at klæde dem på til akademisk skrivning i de større projektopgaver og for at træne faglig formidling gennem remediering i forskellige genrer.

Få erfaringer med at undervise i skriftlighed og små og større øvelser direkte til undervisningen med Heidi Funder, lektor i historie ved Rødkilde Gymnasium, master i gymnasiepædagogik og forfatter og medforfatter på Skriv historie! (Columbus 2012) og At skrive historie (Columbus 2017).

Andre emner:

Diskussionsbaseret undervisning, Diskursanalyse, Erindringshistorie, Ecxel i samfundsfag, Kvalitativ metode, Skriftlig samfundsfag, Sociologisk teori og metode, Den akademiske opgave - samfundsfag som eksempel, Økonomisk teorihistorie

Arbejdsform
Oplæg, diskussion og workshop.

Undervisere
Forfattere på Columbus-udgivelser.

Målgruppe
Undervisere på ungdomsuddannelserne.

Pris
Kr. 5000,- ekskl. moms. inkl. et eksemplar af den relevante bog til alle i faggruppen.

Kontakt
Forlaget Columbus for yderligere information.

Tid og sted
Et skolebaseret kursus, der lægger en ekstra dimension - og 2-3 timer - på jeres faggruppemøde.